Pięciu chętnych do rozbudowy ul. Unii Lubelskiej

Pięć firm chce rozbudować ul. Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowo projektowanej pętli tramwajowo-autobusowej oraz przebudować tę ulicę na odcinku istniejącego układu drogowego w obrębie ulic Falistej i Obodrzyckiej.

Pięciu chętnych do rozbudowy ul. Unii Lubelskiej
Pięciu chętnych do rozbudowy ul. Unii Lubelskiej

Poznańskie Inwestycje Miejskie zakończyła przyjmowanie ofert przetargowych od potencjalnych wykonawców. Po ich otwarciu stwierdzono, że jeden z oferentów deklaruje wykonanie robót za kwotę niższą niż zamierzał wydać na nie zamawiający. Czterech wycenia je drożej. Obecnie trwa weryfikacja złożonej przez zainteresowane podmioty dokumentacji.

Zwycięzca przetargu na odcinku ul. Unii Lubelskiej wybuduje torowisko wraz z siecią trakcyjną, pętlę tramwajowo-autobusową wyposażoną w budynek ekspedycji, przystanki tramwajowe i autobusowe. W ramach prac na tym odcinku ul. Unii Lubelskiej przebudowane zostaną istniejące oraz wybudowane nowe chodniki i drogi rowerowe, a także podziemna infrastruktura: kanalizacja deszczowa, wodociągowa, gazowa, cieplna, elektryczna i telekomunikacyjna. Przebudowana zostanie również sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia oraz powstanie system monitoringu wizyjnego.

Zaplanowano, że w rejonie ulic Falistej i Obodrzyckiej na przebudowanej ul. Unii Lubelskiej również stworzony zostanie system monitoringu oraz przebudowana lub zbudowana zostanie infrastruktura podziemna, chodniki, drogi rowerowe i miejsca postojowe. Powstaną również nowe przystanki autobusowe.

- Nowy odcinek trasy lepiej skomunikuje duże osiedla przy ul. Falistej i Unii Lubelskiej z resztą miasta. Tym samym więcej osób będzie mogło korzystać z transportu publicznego. Zwiększy się również atrakcyjność terenów inwestycyjnych w tym rejonie - mówi Marcin Gołek, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu "Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej", który uzyskał dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na realizację całości przedmiotu umowy przewidziano 19 miesięcy od jej podpisania, z możliwością skrócenia terminu w ramach składanej oferty.