Pobór opłat na kolejnych ulicach Łazarza

Od 19 kwietnia na kolejnych dziewięciu łazarskich ulicach pobierane będą opłaty za parkowanie. Postój aut będzie płatny tam, gdzie wykonane zostało niezbędne oznakowanie pionowe i poziome.

Mapa - grafika artykułu
Mapa z zaznaczonym obszarem, gdzie od 19 kwietnia pobierane będą opłaty w ramach Strefy Płatnego Parkowania

Aby na danej ulicy możliwe było pobieranie opłat w ramach strefy płatnego parkowania, oznakowanie ulicy musi być kompletne. Konieczne jest postawienie znaków drogowych informujących o miejscach płatnego postoju oraz wymalowanie oznakowanie poziomego na jezdniach. Od 1 lutego płatne parkowanie obowiązuje na ponad 20 ulicach Łazarza. Od poniedziałku, 19 kwietnia, opłaty będą pobierane na kolejnych dziewięciu na tzw. Górnym Łazarzu.

Ulice objęte odpłatnością od 19 kwietnia:

Wyspiańskiego, Iłłakowiczówny, Wojskowa, Ułańska, Grottgera, Kossaka, Chełmońskiego, Siemiradzkiego, Berwińskiego, skwer Focha oraz odcinek ul. Wyspiańskiego od ul. Jarochowskiego do ul. Reymonta.

Parking tymczasowy przy Arenie

W związku z kończącymi się pracami przy wdrażaniu strefy na ulicach w rejonie parku Kasprowicza parking tymczasowy przy Arenie zostanie zlikwidowany. Będzie można na nim pozostawić auto tylko do piątku, 16 kwietnia, do godz. 18.00. Po tym czasie wjazd na teren przy Arenie będzie niemożliwy.

Harmonogram dalszych prac

Po zakończeniu działań na obszarze 1, 2 i 3 na Łazarzu ekipy wykonawców przeniosą się na Wildę na obszar 1 i 2 zlokalizowany pomiędzy ulicami Chłapowskiego i Hetmańską. Już dziś (9 kwietnia) nowa organizacja ruchu była wdrażana na ulicach Langiewicza i Filareckiej. Zgodnie z przyjętym harmonogramem kolejne będą ulice: Chłapowskiego, Zmartwychwstańców, Pamiątkowa, Dąbrówki, Rolna i Traugutta. Prace powinny potrwać od 13 do 15 kwietnia.

Aktualny harmonogram prac jest dostępny na stronie ZDM w zakładce dotyczącej wdrażania strefy na Wildzie i Łazarzu.

RB, ZDM

sieci społecznościowe