Pomoc dla osób doznających przemocy

Osoby doświadczające przemocy w Poznaniu nie są pozostawione bez pomocy. W mieście działa Punkt Interwencji Kryzysowej, czynny całodobowo, także w okresie świąt. PIK współpracuje ze służbami miejskimi - policją, strażą miejską, strażą pożarną, pogotowiem ratunkowym oraz instytucjami i organizacjami pomocy społecznej. Oferuje nie tylko wsparcie psychologiczne i prawne, ale również pomoc lokalową. 

Pomoc dla osób doznających przemocy - grafika artykułu
Pomoc dla osób doznających przemocy

Obowiązujące obostrzenia nie zakłóciły pracy instytucji świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą. W Poznaniu niezmiennie działa Punkt Interwencji Kryzysowej - miejska jednostka pomocy społecznej udzielająca interwencyjnej pomocy osobom i rodzinom w kryzysie lub w stanie przedkryzysowym. PIK jest czynny całodobowo, również w święta. 

W przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa lub doświadczanego kryzysu osobom potrzebującym udzielane jest krótkoterminowe schronienie w Hostelu Interwencji Kryzysowej MCIK. Osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oferowana jest pomoc w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MCIK. 

Punkt Interwencji Kryzysowej udziela także pomocy psychologicznej i prawnej. Wspiera w takich sytuacjach, jak przemoc w rodzinie, napad, gwałt, wypadek komunikacyjny, pożar, utrata osobista czy kryzys uzależnień. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Osoby potrzebujące pomocy mogą kontaktować się:

-       drogą telefoniczną - numer: 61 835 48 65 lub 61 835 48 66 (czynne całodobowo), tel. kom. 516 183 943 (możliwe jest także wysłanie SMS-a)

-       za pomocą e- maila - adres: pik@m.poznan.pl

-       osobiście - adres: ul. Niedziałkowskiego 30 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).

W okresie świątecznym w ramach PIK działa również telefon zaufania - numer: 61 835 49 04. Można dzwonić nieprzerwanie od soboty - od godz. 19:00 do wtorku rana - do godz. 7:00. W dni powszednie telefon zaufania działa w godz. 19:00-7:00.

 AJ

sieci społecznościowe