Ponad 30 nowych drzew na Wildzie

Na Wildzie pojawiła się nowa zieleń. Przy ulicach Krzyżowej, Bielniki oraz Dolna Wilda posadzono 33 drzewa - platany, lipy i jesiony.

Przy ulicach Krzyżowej, Bielniki oraz Dolna Wilda posadzono 33 drzewa - platany, lipy i jesiony
Przy ulicach Krzyżowej, Bielniki oraz Dolna Wilda posadzono 33 drzewa - platany, lipy i jesiony

Na początku marca firma prowadząca roboty ziemne przy budowie sieci elektroenergetycznej uszkodziła system korzeniowy czterech lip przy ulicy św. Jerzego. Nowe nasadzenia to rekompensata. Firma została zobowiązana do rocznej pielęgnacji rehabilitacyjnej uszkodzonych drzew oraz posadzenia nowych w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Miejskich.

Na koszt wykonawcy prac posadzono 33 drzewa: na ulicy Krzyżowej - 19 platanów, Bielniki - 10 jesionów, Dolna Wilda - 4 lipy. Cena zakupu i posadzenia jednego drzewa to około 1 000 zł. Nasadzenia, na zlecenie wykonawcy, zrealizowała firma ogrodnicza.

Warto podkreślić, że wykonawca sfinansuje kolejne dwa lata pielęgnacji nowo posadzonych drzew, tak aby zapewnić im dobre warunki wzrostu.

ZDM/ AJ