Porozumienie programowe prezydenta, PO i SLD

- Cieszy mnie to, że połączą nas wspólne działania dla zrównoważonego rozwoju miasta Poznania - powiedział prezydent Jacek Jaśkowiak podczas podpisania porozumienia programowego stanowiącego podstawę współpracy prezydenta oraz klubów SLD i PO w Radzie Miasta Poznania. Podczas spotkania prezydent przedstawił też swojego nowego, czwartego, zastępcę - Arkadiusza Stasicę.

UMP 2015 - grafika artykułu
UMP 2015

Jak czytamy we podpisanym porozumieniu "strony zobowiązują się dążyć do zrównoważonego rozwoju Miasta Poznania oraz poprawy warunków życia mieszkańców Miasta. W tym celu Strony wypracowały i określiły wspólny program działań mających poprawić sytuację w Mieście."

- Miasto nie jest dla nas polem do bicia piany - powiedział Tomasz Lewandowski, przewodniczący klubu SLD w Radzie Miasta Poznania. - Skupiliśmy się na priorytetach: wybudowaniu 4 tysięcy mieszkań, odstąpieniu od kontenerów socjalnych, które zastąpią rozwiązania wypracowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi, zorganizowanie interwencyjnego wsparcia dla lokatorów mieszkań komunalnych, bo prawne już jest.

Szef klubu SLD powiedział też, że ze strony radnych lewicy nie ma zgody na dalszą likwidację szkół i przedszkoli, bo odbija się to na jakości nauczania, chcą także, by w Poznaniu powstało więcej miejsc w żłobkach publicznych - wystarczająco dużo dla wszystkich małych poznaniaków, których rodzice zdecydują się na tę formę opieki.

- Inwestycje w kapitał społeczny są podstawą rozwoju - powiedział Marek Sternalski, przewodniczący klubu PO w Radzie Miasta. I to dlatego klub poparł postulaty o zaprzestaniu likwidacji szkół, poprawie komunikacji publicznej i bardziej efektywnej współpracy miasta ze spółdzielniami mieszkaniowymi, także w temacie infrastruktury. PO chce również zwiększenia liczby miejsc w żłobkach.

- Nasze radne Urszula Mańkowska i Dominika Król pracowały w zespole żłobkowym - podkreślił przewodniczący. - Mam wrażenie, że to efekt wspólnej pracy i cieszę się, że problem żłobkowy zostanie rozwiązany.

Podczas spotkania oficjalnie przedstawiono też czwartego zastępcę prezydenta Jacka Jaśkowiaka, który zadeklarował pracę dla dobra Poznania. - Utożsamiam się z tymi celami - zadeklarował nowy zastępca. - Nie jestem politykiem, pracuję od kilkunastu lat dla miasta i mieszkańców, i dalej będę pracował, by zrealizować cele, które mi przedstawiono.

el/PMX

Załączniki

sieci społecznościowe