POSŁOWIE I MINISTERSTWO GOSPODARKI POD WRAŻENIEM POZNAŃSKIEGO SYSTEMU REJESTRACJI FIRM

W dniu 26 sierpnia br.odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Sejmu RP. Głównym punktem porządku obrad była ocena barier zakładania firm w Polsce. Na zaproszenie prezydium Komisji Gospodarki zastępca prezydenta Poznania Tomasz J. Kayser przedstawił wdrożony w Poznaniu uproszczony system obsługi podmiotów gospodarczych. System uruchomiony dzięki współpracy Urzędu Miasta i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zredukował czas potrzebny na załatwienie formalności związanych z rejestracją działalności gospodarczej. Wprowadzony równocześnie elektroniczny formularz, przygotowany we współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo - Sieciowym, umożliwia zarejestrowanie firmy tej sprawy przez internet. W sierpniu co dziesiąty przedsiębiorca zarejestrował firmę w ten sposób. Dodatkowym atutem przyjętego w Poznaniu rozwiązania jest możliwość regulowania opłat za wpis do rejestru działalności gospodarczej za pomocą karty bankowej - z możliwości tej korzysta 18% interesantów.
Wprowadzony system ma nowatorski charakter. Wyprzedził on prace Ministerstwa Gospodarki zmierzające do ustawowego uproszczenia procedur obsługi przedsiębiorców. Przedstawiciele Ministerstwa i posłowie wyrażali się z dużym uznaniem o poznańskim rozwiązaniu i zadeklarowali wolę współdziałania w rozszerzeniu poznańskich doświadczeń na teren całego kraju.
Metoda zastosowana podczas tworzenia systemu obsługi przedsiębiorców docelowo umożliwi współpracę różnych rodzajów administracji publicznej. Planowane jest również rozszerzenie systemu obsługi interesanta przez internet na inne wydziały Urzędu Miasta.

sieci społecznościowe