POWIERZENIA STANOWISK DYREKTOROM POZNAŃSKICH SZKÓŁ

wręczenie dokumentów powierzenia - grafika artykułu
NOWI DYREKTORZY POZNAŃSKICH SZKÓŁ

Wczoraj, 28 sierpnia o godzinie 13.00 na Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, odbyła się uroczystość wręczenia powierzeń wyłonionym w konkursach dyrektorom poznańskich szkół i placówek oświatowych. Ogółem wręczono czterdzieści siedem powierzeń, w tym 15 dyrektorom przedszkoli, 11 dyrektorom szkół podstawowych, 5 dyrektorom zespołów szkół ogólnokształcących, 7 dyrektorom zespołów szkół zawodowych, 6 dyrektorom zespołów szkół specjalnych oraz 3 dyrektorom burs szkolnych.
W uroczystości wzięli udział Maciej Frankiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Przemysław Alexandrowicz Przewodniczący Rady Miasta Poznania, Stanisław Sikorski Wicekurator Wielkopolski, przedstawiciele związków zawodowych oraz Dyrekcja Wydziału Oświaty.

sieci społecznościowe