Powstanie park kulturowy

Radni zdecydowali: w Poznaniu będzie park kulturowy. Obejmie on Stary Rynek i jego najbliższe okolice. Za takim rozwiązaniem głosowało 27 radnych. Troje było przeciw, tyle samo wstrzymało się od głosu.

Park kulturowy obejmie Stary Rynek i jego najbliższe okolice - grafika artykułu
Park kulturowy obejmie Stary Rynek i jego najbliższe okolice

Uchwała o parku kulturowym jest niezwykle ważnym dokumentem. Ogranicza samowolę reklamową i określa, jak powinien wyglądać Stary Rynek i jego najbliższe okolice. Jej wejście w życie sprawi, że Stare Miasto w Poznaniu nie tylko będzie największą miejską atrakcją turystyczną, ale równocześnie najbardziej reprezentacyjną i elegancką przestrzenią publiczną w całym mieście.

- Wypracowaliśmy rozwiązania, które będą chronić przestrzeń Starego Miasta - wyjaśniał podczas wtorkowej sesji rady miasta Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Zależy nam na tym, by to miejsce było wizytówką Poznania, by kojarzyło się z kulturą. Uchwała o parku kulturowym to narzędzie, które pozwoli nam to osiągnąć.

Park będzie liczył prawie 40 ha, jego granica przebiega ulicami: Solną, Wolnica, Małe Garbary, Garbary, placem Bernardyńskim, Podgórną i Alejami Marcinkowskiego. Uchwała, którą podjęli radni, określa reguły spójnego wyglądu ogródków gastronomicznych i szyldów na tym terenie. Wyznacza miejsca, w których można handlować i precyzuje zasady remontów i renowacji budynków na terenie Parku.  Określa też zasady montażu urządzeń technicznych, np. anten satelitarnych, klimatyzatorów.

Podczas jej tworzenia zadbano zarówno o przedsiębiorców, jak i o turystów oraz wszystkich pieszych, którzy będą korzystać z przestrzeni Starego Miasta. Po raz pierwszy oficjalnie pozwolono na ogródki gastronomiczne między ulicami Wielką i Woźną. Muszą one jednak spełniać podane w uchwale wymagania, a priorytetem jest dostępność okolic Ratusza dla osób poruszających się na wózkach i dla pieszych. Dla nich też wyznaczono minimum dwumetrowy ciąg komunikacyjny.

Dokument pozwoli na łatwiejszą walkę z klubami go-go, ponieważ zapisy uchwały nie pozwalają na nagabywanie przechodniów i zapraszanie ich do klubu. Zakazane są też agresywne i świecące reklamy i szyldy. Uchwała nie utrudni za to życia ulicznym muzykom - nadal będą mogli grać na Starym Rynku, pod warunkiem jednak, że nie będą korzystać z dodatkowego nagłośnienia (za wyjątkiem zorganizowanych imprez).

Po wejściu w życie uchwały przedsiębiorcy ze Starego Rynku i jego okolic będą mieli rok, by w pełni dostosować swoje lokale do jej wytycznych.

Niewykluczone, że w przyszłości kolejne obszary śródmieścia zostaną objęte uchwałą - taka decyzja wymaga jednak dalszych analiz i zgody rady miasta.

Alicja Wesołowska/biuro prasowe