Poznań dla pacjentów z różnych stron świata

Jak leczyć pacjenta, który wywodzi się z innego kręgu kulturowego? Na co zwracać uwagę i jakich zasad przestrzegać? Miasto Poznań razem z Uniwersytetem Medycznym wydało monografię i organizuje konferencję naukową, która pomoże w odpowiedzi na te pytania. Dzięki nowatorskiemu podejściu miasta każdy poznaniak i poznanianka - niezależnie od narodowości czy wyznawanej wiary - będzie mógł cieszyć się profesjonalną opieką medyczną.

Monografia "Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem" dotyczy rozwiązań, które mogą być zastosowane w pracy z pacjentem z innego kręgu kulturowego - grafika artykułu
Monografia "Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem" dotyczy rozwiązań, które mogą być zastosowane w pracy z pacjentem z innego kręgu kulturowego

- Stolica Wielkopolski już od lat jest atrakcyjnym ośrodkiem akademickim i popularnym kierunkiem turystycznym -  podkreśla Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. - Przyjeżdżają tu ludzie z całego świata, a dla wielu z nich Poznań staje się domem. Nowi mieszkańcy miasta na co dzień żyją zgodnie z regułami własnej religii i kultury. Tu mieszkają, uczą się, pracują, a czasami - jak każdy - muszą także skorzystać z pomocy medycznej. Wychodzimy naprzeciw temu wyzwaniu - chcemy, by każdy mieszkaniec i mieszkanka Poznania, niezależnie od narodowości, przynależności etnicznej i wyznawanej wiary, mógł cieszyć się poczuciem komfortu i bezpieczeństwa.

Miasto Poznań we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego podjęło się pionierskiego zadania - usystematyzowania problematyki dotyczącej codziennego charakteru pracy z pacjentem wywodzącym się z innego kręgu kulturowego i religijnego. Aby ułatwić przedstawicielom służby zdrowia wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, zorganizowało poświęconą temu zagadnieniu konferencję naukową. Biorą w niej udział nie tylko dyrektorzy szpitali, ale również naukowcy, którzy na co dzień zajmują się tą problematyką.

- Pomimo tego, że w obecnych czasach na oddziałach szpitalnych często znajdują się pacjenci z odmiennego kręgu kulturowego lub religijnego, jak świadkowie Jehowy, Romowie czy muzułmanie, personel medyczny ciągle jeszcze czasem reaguje zakłopotaniem - mówi dr hab. Ewa Baum, kierownik Zakładu Filozofii Medycyny i Bioetyki w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. -  Jesteśmy przekonani, że dzięki pogłębieniu wiedzy znikną lęk, zagubienie, frustracja. Dzięki profesjonalnemu podejściu i wiedzy z zakresu międzykulturowości możemy stać się dla pacjenta partnerem i wsparciem, a on dla nas nie będzie już kłopotliwym wyzwaniem, lecz osobą, która potrzebuje naszej opieki.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, dzięki współpracy Miasta Poznania oraz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w 2019 r. ukazała się monografia "Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem". Publikacja jest próbą ukazania potrzeb, problemów, a także wyzwań i nowych rozwiązań, które powstają i mogą być zastosowane w pracy z pacjentem wywodzącym się z innego kręgu kulturowego i religijnego.

- O problemach wynikających ze spotkania pacjenta z innej kultury rozmawialiśmy od dawna, ale dopiero kilka lat temu pomyśleliśmy, że warto ująć te treści w jakiś podręcznik - mówi prof. Michał Musielak, prorektor ds. promocji i współpracy z regionem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. - Dziś owoc przemyśleń jest przed nami. To książka pionierska. Ma nie tylko poznawczy, ale bardzo praktyczny charaker. Nie tylko jej treść, ale i sposób wydania mają ułatwić pracę specjalistom.

Jednym problemów, z jakimi mierzą się przedstawiciele służby zdrowia i pacjenci może być fakt, że absolwenci kierunków medycznych, rozpoczynający indywidualną ścieżkę zawodową, najczęściej nie otrzymują wiedzy ani umiejętności z zakresu pracy z pacjentem odmiennym kulturowo. Ich konfrontacja z chorym pochodzącym z innego kręgu kulturowego i religijnego zwykle następuje dopiero na oddziale szpitalnym. Może to stanowić trudne wyzwanie i doświadczenie dla obu stron.

- Z dumą możemy powiedzieć, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu był pionierem wśród uniwersytetów medycznych w Polsce, gdyż już cztery lata temu podjął działania związane z popularyzacją wiedzy o medycynie transkulturowej, doprowadzając do przeszkolenia 690 pracowników placówek medycznych i studentów kierunków medycznych z obszaru całej Polski - podkreśla dr n. o zdr. Katarzyna B. Głodowska, kierownik Pracowni Historii Zawodów Medycznych w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. - Pozwoliło to nam na opracowanie skróconych schematów postępowania, które mogą być wykorzystywane przez pracowników ochrony zdrowia, a które z satysfakcją prezentujemy w wydanej niedawno monografii.

Poznań był również pierwszym miastem, gdzie w ramach I Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Międzykulturowa opieka medyczna wyzwaniem dla zespołu interdyscyplinarnego" (która odbyła się w 2017 roku) przeprowadzono debatę ekspercką dotyczącą kształcenia i wprowadzania procedur medycznych w opiece nad pacjentem odmiennym kulturowo w polskim systemie ochrony zdrowia. Debata zaowocowała podpisaniem listu intencyjnego przez przedstawicieli środowiska medycznego i poszczególnych religii w zakresie tworzenia procedur pracy z pacjentem pochodzącym z innego kręgu religijnego i kulturowego.

- Poznań jest miastem tolerancyjnym i otwartym - podkreśla Maria Lisiecka-Pawełczak,  przewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Poznania. - Działa tu pełnomocnik ds. polityki równościowej, funkcjonuje zespół ds. polityki równości i różnorodności. Wydany właśnie podręcznik to doskonały przykład kolejnego działania systemowego, które może być dobrym wzorem dla innych.

Organizatorami konferencji naukowej, jaka odbyła się w środę (26.02) w urzędzie miasta są: Miasto Poznań, Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

AW