Poznań - miasto przyjazne dzieciom

"Wszystkie dzieci nasze są" - ta popularna piosenka Majki Jeżowskiej rozbrzmi dziś prawdopodobnie w wielu miejscach w Poznaniu. 1 czerwca to dzień wyczekiwany przez tych najmniejszych i trochę większych. W stolicy Wielkopolski mali poznaniacy ważni są jednak nie tylko w Dniu Dziecka, ale cały rok.

1 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka
1 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka

W Poznaniu świętuje dziś ponad 86 tys. dzieci. Właśnie tyle osób do 18 roku życia oficjalnie, według rejestrów meldunkowych, zamieszkuje w naszym mieście (choć wielu nastolatków woli uważać się już za prawie dorosłych). W stolicy Wielkopolski zameldowanych jest 86 273 osób w tym przedziale wiekowym (84 176 na pobyt stały i 2097 - na pobyt czasowy). Do tego dodać należy maluchy bez meldunku. W 2019 r. na świat przyszło 6 tys. dzieci.  

Poznań o najmłodszych myśli jednak nie tylko "od święta". Od kilku lat w mieście funkcjonuje Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Instytucja ta organizuje wiele wydarzeń dla najmłodszych, służy też radą i pomocą ich rodzicom. Miasto inwestuje w szkolną infrastrukturę. Systematycznie poszerzana jest oferta przedszkolna i żłobkowa (m.in. wzrasta liczba miejsc w placówkach opiekuńczych). Powstają również nowe place zabaw. Miasto Poznań dofinansowuje półkolonie miejskie, które organizują poznańskie szkoły podstawowe. W 2019 r. udział w nich wzięło ponad 2,2 tys. dzieci.

W mieście co roku odbywa się wiele wydarzeń skierowanych do całych rodzin, w tym najmłodszych poznaniaków, np. Gala Rodzin, Poznańska Parada Pokoleń czy Poznańskie Dni Rodziny. To ostatnie wydarzenia w tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, zroganizowano online. O tym, co dzieje się z okazji Dnia Dziecka można przeczytać na stronie Poznan.pl

Rodzice nowo narodzonych maluchów mogą starać się o "Wyprawkę dla Gzubka". Otrzymane ubranka i gadżety związane z Poznaniem to symboliczne przywitanie najmłodszych mieszkanek i mieszkańców. 

Miasto wspiera także rodziny wielodzietne. Pomoc to nie tylko Karta Dużej Rodziny, ale także Poznańskie świadczenia na rzecz wieloraczków czy Program Wspierania Rodzin Wieloraczków. W mieście działała Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Rodzin Wielodzietnych oraz Rada Rodzin Dużych (organ konsultacyjny, opiniodawczy i doradczy).

Poznań stara się o włączenie do grona Miast Przyjaznych Dzieciom UNICEF. Do procedury przystąpiono w 2019 roku. Po złożeniu wniosku rozpocznie się faza przygotowawcza, skupiającą się na przygotowaniu diagnozy sytuacji dzieci w mieście oraz planu działań na rzecz najmłodszych. Program "Miasto Przyjazne Dzieciom" zakłada realizację długotrwałego procesu, który obejmuje zaplanowanie i wprowadzenie w życie działań służących poprawie jakości życia dzieci oraz ich rozwojowi zarówno pod względem zdrowotnym, edukacyjnym, jak i społecznym.

AJ