Poznań w wielkim europejskim projekcie zielonych miast

W ciągu 5 kolejnych lat Poznań będzie stawał się jeszcze bardziej zielony. Wszystko za sprawą uczestnictwa w projekcie Connecting Nature, w którym stolica Wielkopolski będzie jednym z trzech miast wiodących. Projekt jest częścią największego naukowo-badawczego programu Unii Europejskiej - Horyzont 2020. 

Konferencja otwierająca projekt Connecting Nature
Konferencja otwierająca projekt Connecting Nature

Projekt Connecting będzie realizowany  przez 5 lat - od czerwca 2017 do maja 2022 roku. Jego celem jest upowszechnienie w miastach rozwiązań opartych na środowisku (nature-based solutions), dzięki którym miasta będą rozwijać się w sposób zrównoważony, a jakość życia mieszkańców, wbrew postępującym negatywnym skutkom zmian klimatycznych, będzie wzrastać. Dzięki działaniom projektowym rozwijane będą usługi w obszarze tzw. zielonej infrastruktury. Chodzi między innymi o budowanie sieci ogrodów społecznych, zarówno poprzez tworzenie nowych jaki i stopniowe udostępnianie wybranych  ogródków szkolnych i przedszkolnych mieszkańcom, tworzenie punktowych obszarów zieleni w gęstej zabudowie Śródmieścia z udziałem mieszkańców, a także dalszą rewitalizację terenów nadwarciańskich, czy gospodarowanie wodami opadowymi. - Chcemy stworzyć w kilku miejscach w mieście ogródki społeczne, zaktywizować poprzez te działania mieszkańców poszczególnych dzielnic i sprawdzić, jak tego typu rozwiązanie się w naszym mieście sprawdza - mówi Grzegorz Kamiński, dyr. Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP. - Planujemy stworzyć pierwsze dwa ogródki społecznej jeszcze w tym roku, jeden na Wildzie i jeden na os. Sobieskiego. Jeśli to się sprawdzi, w kolejnych latach będziemy tworzyć następne, bo widzimy, że jest taka potrzeba w Poznaniu. Liczymy, że na terenach mocno zurbanizowanych powstaną dzięki temu małe enklawy zieleni do rekreacji i odpoczynku, gdzie ludzie będą mogli się też integrować, np. przy wspólnej pracy - dodaje.

Poznań wspólnie z pozostałymi partnerami ma pracować nad stworzeniem modeli, mechanizmów związanych z  korzystaniem z dostępnych i nowo tworzonych obszarów zielonych, które pozwolą na replikowanie doświadczeń, zarówno w samym Poznaniu, jak i w innych miastach, nie tylko partnerskich projektu. Jako jedno z miast wiodących podzieli się też swoimi doświadczeniami m.in. w zakresie rozwoju koncepcji plaż miejskich jako tymczasowego zagospodarowania terenów zagrożonych powodzią.

- Zwrócenie się ku Warcie to jest bardzo dobry projekt. Aktualne działania miasta doskonale się wpisują w innowacyjne podejście do kształtowania przestrzeni miejskiej, czyli takie, w którym zakładane cele są realizowane z wykorzystaniem przyrody - ocenia Andrzej Mizgajski, kierownik Zakładu Geografii Kompleksowej na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. - Z jednej strony dolina spełnia swoje funkcje przechwytywania i spłaszczania fali wezbraniowej a jednocześnie prowadzone są działania, dzięki którym mieszkańcy chcą tu przebywać i spędzać czas. Poprzez ten projekt chcemy upowszechniać takie podejście do wszystkich decyzji w mieście. 

Udział w projekcie to także szansa na międzynarodową promocję Poznania jako miasta zielonego. Miasto wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza będą w 2020 roku organizatorami konferencji międzynarodowej dla partnerów konsorcjum i ekspertów w obszarze rozwiązań opartych o środowisko.

Dane środowiskowe o Poznaniu zostaną wprowadzone do  platformy OPPLA - międzynarodowej bazy danych, która ma stać się "Googlem" dla tematyki środowiskowej. Ponadto poznańskie działania będą promowane poprzez współpracę Connecting z innymi projektami unijnymi o podobnej tematyce. Wypracowane rezultaty i modele będą również rozpowszechnianie w regionach "multiplikujących" takich jak: Kaukaz, Chiny, Południowa Korea i Brazylia, potencjalnie również w Ameryce Środkowej i Afryce.

Projekt Connecting Nature jest finansowany z Programu Horyzont 2020 - największego programu finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Budżet Horyzont 2020 w latach 2014-2020 wynosi blisko 80 mld euro. Poznań otrzymał zaproszenie do międzynarodowego konsorcjum przygotowującego wniosek projektowy, z jednej strony dzięki osiągnięciom naukowym i pozycji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w obszarze badań nad przyrodą w ekosystemach miejskich, z drugiej strony ze względu na inwestycyjny i partycypacyjny charakter działań rewitalizacyjnych w Poznaniu, budujących jakość życia mieszkańców w oparciu o naturę. Doświadczenie Poznania w projektach unijnych, w tym licznych projektach międzynarodowych, umożliwiło powierzenie stolicy Wielkopolski roli jednego z trzech Miast Wiodących w projekcie, tzw. Front Runner City. Pozostałe Miasta Wiodące to brytyjskie Glasgow oraz belgijskie Genk. W projekcie uczestniczy też 8 Miast Naśladowców: A Coruna, Bolonia, Burgas, Ioannina, Pavlos Mela, Malaga, Sarajewo i Nikozja. Konsorcjum tworzą ponadto europejskie uniwersytety i instytucje badawcze oraz organizacje i firmy działające w obszarze innowacji w zakresie zielonej infrastruktury. Projekt koordynowany jest przez College Of The Holy And Undivided Trinity of Queen Elizabeth w Dublinie.

Joanna Żabierek/biuro prasowe