Poznań z pomocą dla kobiet

Konsultacje psychologiczne i medyczne dla kobiet, które są w trudnej sytuacji życiowej oraz warsztaty dla młodszych poznanianek - to dwie najnowsze propozycje, z których od 1 kwietnia będą mogły korzystać mieszkanki stolicy Wielkopolski. 

Zdjęcie przedstawia panoramę Poznania z lotu ptaka, w centrum Ratusz i dachy kamienic - grafika artykułu
Projekty ruszają 1 kwietnia i potrwają do końca roku/ fot. W. Mania

Dwa nowe projekty, wspierające zarówno najmłodsze, jak i starsze mieszkanki Poznania to propozycje, które zostały najwyżej ocenione w otwartym konkursie ofert na działania związane z upowszechnianiem i ochroną praw kobiet. 

Fundacja Akceptacja w ramach projektu pt. "Zespół postcovidowy (...)" udzielać będzie konsultacji  psychologicznych i medycznych dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej  - np. doświadczających przemocy domowej czy borykających się z negatywnymi skutkami  przechorowania COVID-19 (zarówno w aspekcie zdrowotnym, jak społecznym). Specjalistki: lekarka, psycholożka i ratowniczka medyczna poprowadzą innowacyjne warsztaty medyczno-psychologiczne o zespole post-covidowym. Będą uczyć m.in. technik oddechowych i pozycji pozwalających opanować duszności oraz podpowiedzą, jak opanować "triadę traumy" czyli stres, lęk i strach.

Z kolei Fundacja Bezlik w Dziewczyńskim Centrum Spotkań "Na100latki" zapewni bezpieczne miejsce i wsparcie dla młodszych poznanianek, oferując im  m.in. konsultacje psychologiczne, warsztaty z zakresu edukacji seksualnej czy warsztaty WenDo samoobrony i asertywności.

Projekty ruszają 1 kwietnia i potrwają do końca roku. Rekrutacją zajmują się fundacje. Na realizację tego pilotażowego zadania przeznaczono z budżetu miejskiego kwotę 60 tys. złotych - wnioskowała o to Maria Lisiecka-Pawełczak - radna Miasta Poznania.

- Takie projekty są potrzebne, aby poznanianki nie czuły się osamotnione i bezradne - mówi Maria Lisiecka-Pawełczak. - Zwłaszcza teraz, w czasie pandemii, kiedy nasila się przemoc domowa, a równocześnie prawa kobiet są ograniczane, ta pomoc jest szczególnie ważna. Kierujemy ją przede wszystkim do poznanianek, które doświadczyły przemocy lub są w trudnej sytuacji życiowej. Doświadczone specjalistki zaoferują im wsparcie i - jeśli będzie to potrzebne - podpowiedzą, gdzie jeszcze można znaleźć pomoc. 

Miasto Poznań pomaga swoim mieszkankom na wielu płaszczyznach. Działania wspierające kobiety zlecane są organizacjom pozarządowym również w innych konkursach ofert, ukierunkowanych na konkretne problemy życiowe. Zwycięskie projekty nadzorowane są w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych.

- Polityka społeczna miasta ukierunkowana jest na tworzenie dedykowanych rozwiązań dla mieszkanek i mieszkańców, którzy mają różnorodne potrzeby i trudności życiowe. Wspieramy równość kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym - mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka wydziału.

Jednym z ważniejszych zadań jest pomoc w sytuacji przemocy w rodzinie - najczęściej doświadczają jej kobiety. W takich sytuacjach, obok jednostek miejskich, wsparcia udzielają dotowane z budżetu miasta wyspecjalizowane organizacje pozarządowe np. Fundacja ReStart,  Fundacja Dziecko w Centrum, Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej  czy Pogotowie Społeczne. Od zeszłego roku działa na internetowej  stronie miejskiej wortal www.poznan.pl/przemoc, ułatwiający dotarcie do poszczególnych jednostek przeciwdziałających przemocy.

Również projekty z zakresu ochrony zdrowia kobiet realizowane są ze środków z budżetu miasta. W Poznaniu działa Punkt Profilaktyki Intymnej 24h, od tego roku prowadzony przez POSUM. Z kolei Poznańskie Towarzystwo Amazonek na zlecenie miasta realizuje projekt wszechstronnej rehabilitacji dla kobiet po mastektomii, a Fundacja Wspierania Rodziny Matecznik w ramach projektu "Mamy prawo do wsparcia" udziela pomocy psychologicznej i prawnej  kobietom  będących w ciąży lub połogu, u których dziecka albo płodu stwierdzono nieodwracalną, ciężką chorobę lub wadę rozwojową.

AW

sieci społecznościowe