Poznań za równością

Poznańscy radni przyjęli Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. To narzędzie, które przeciwdziała dyskryminacji i pomaga realizować zasadę równości płci. 

Po przyjęciu Karty miasto musi w ciągu dwóch lat wypracować Równościowy Plan Działania
Po przyjęciu Karty miasto musi w ciągu dwóch lat wypracować Równościowy Plan Działania

Karta to wyraz zaangażowania Miasta Poznania w propagowanie równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym. Jest kompleksowym narzędziem, które pomoże realizować zasadę równości płci. Postawienia Karty wiążą miasto tylko wtedy, gdy leżą w jego kompetencjach prawnych.

Jej podstawowe przesłanie mówi, że równość kobiet i mężczyzn stanowi fundamentalne prawo, a wszelkie przejawy dyskryminacji powinny być eliminowane. 

Uchwalenie Karty oznacza, że miasto będzie starało się eliminować stereotypy i przeszkody, które przyczyniają się do nierównego statusu kobiet i mężczyzn i wpływają na nierówny podział ról w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Będzie więc wspierało programy, które np. ułatwiają kobietom powrót do pracy po urlopach macierzyńskich czy przeciwdziałają dyskryminacji.

Po tym, jak radni przyjęli Kartę, miasto musi w ciągu maksymalnie dwóch lat wypracować Równościowy Plan Działania.Zostaną w nim zawarte cele i priorytety Poznania dotyczące równości. Dokument będzie poprzedzony konsultacjami społecznymi, w które zaangażowane będą różne grupy społeczne:  organizacje pożytku publicznego, instytucje, przedstawiciele biznesu oraz osoby indywidualne. Plan określi też środki finansowe i działania, jakie trzeba podjąć, aby cele miasta zostały zrealizowane.

Karta została opracowana w ramach projektu prowadzonego przez Radę Gmin i Regionów Europy w latach 2005-2006 razem z wieloma partnerami.

AW