Poznański Panel Obywatelski: spotkanie na temat rekomendacji

Prezydent i jego zastępca, przewodniczący rady miasta oraz reprezentanci miejskich wydziałów i jednostek spotkali się z uczestnikami Poznańskiego Panelu Obywatelskiego, by przedstawić działania związane z realizacją wypracowanych rekomendacji. Wydarzenie miało formę hybrydową i było transmitowane na kanale YouTube Miasta Poznania. 

Galeria zdjęć przedstawia spotkanie w ramach Poznańskiego Panelu Obywatelskiego. Widać na nich uczestników spotkania na sali Międzynarodowych Targów Poznańskich. - grafika artykułu
Poznański Panel Obywatelski: spotkanie na temat rekomendacji

- Dziękuję wszystkim osobom, które poświęciły swój prywatny czas, aby wziąć udział w Poznańskim Panelu Obywatelskim. W ramach tego przedsięwzięcia mogliśmy nie tylko poznać postulaty poznaniaków i poznanianek, ale też opinie ekspertów. Wypracowane rekomendacje to dla nas istotne wskazówki. Zależy nam, aby przedstawione postulaty zostały wdrożone w jak największym zakresie. Przyczynią się one do poprawy jakości powietrza, ochrony środowiska oraz przystosowania miasta do zmian klimatu - mówił podczas spotkania Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. 

Wynik panelu obywatelskiego to także ważny sygnał dla rady miasta. Zaproponowane rozwiązania muszą bowiem zatwierdzić miejscy radni.

- Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o wypracowanych rekomendacjach. Z niecierpliwością czekam aż zostaną one przedstawione radzie miasta. Życzę udanej dyskusji - dodał Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania. 

Uczestnicy pierwszego Poznańskiego Panelu Obywatelskiego pochylili się nad dwoma tematami: 

  1. Jak zaadaptować lasy i tereny zieleni w Poznaniu do zmieniającego się klimatu? 
  2. Czy całkowicie odejść w Poznaniu od spalania węgla w gospodarstwach domowych? 

Wypracowano 77 rekomendacji (46 dotyczyło pierwszego zagadnienia, 31 - drugiego). 

- Przez ponad pół roku pracowali Państwo nad zagadnieniami Poznańskiego Panelu Obywatelskiego. Ze względu na poruszaną tematykę było to trudne zadanie. Wszyscy korzystaliśmy z wiedzy ekspertów i ekspertek. Dodatkowym utrudnieniem było to, że ze względu na sytuację epidemiczną spotkania odbywały się w formule online. Mimo to, dali Państwo radę. Udało się wypracować wartościowe rekomendacje - mówiła Iwona Matuszczak - Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej. 

O ich wdrożeniu rozmawiano podczas wtorkowego spotkania. Wydarzenie miało formę hybrydową. Jego uczestnicy i uczestniczki mogli wziąć udział w dyskusji na Międzynarodowych Targach Poznańskich lub zasiąść przed ekranem komputera. Rozmowom przysłuchiwali się wszyscy zainteresowani poznaniacy i poznaniaki. Spotkanie było bowiem transmitowane na kanale YouTube Miasta Poznania.

Jeżeli chodzi o adaptację lasów i terenów zielonych do zmieniającego się klimatu rekomendacje dotyczyły przede wszystkim: ochrony drzew, zalesienia kolejnych terenów, miejskich trawników i łąk, ochrony gleby i mokradeł, retencji oraz rzek i cieków wodnych - także w kontekście edukacji czy nowych inwestycji. 

W temacie odejścia od spalania węgla panelistów i panelistki interesowały takie zagadnienia, jak likwidacja pieców węglowych i programy wsparcia mieszkańców, inwestowanie w odnawialne źródła energii, działania termomodernizacyjne czy edukacja. Właśnie tego dotyczyły przyjęte rekomendacje. 

Spora część postulatów (m.in. kompensacja przyrodnicza, powstawanie łąk kwietnych, zalesianie, ograniczanie koszenia miejskich trawników, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, edukacja przyrodnicza i wiele innych) jest już wdrażana, kolejne (np. powstawanie ogrodów deszczowych, działania związane z małą retencją, utworzenie centrum doradztwa energetycznego, dążenie do wdrażania odnawialnych źródeł energii) będą rozwijane lub zostaną wprowadzone w życie już niebawem.  

- Największy obszar, który decyzją prezydenta zostanie w najbliższym czasie zalesiony znajduje się w Krzyżownikach. Wcześniej były plany stworzenia tam pola golfowego. Sukcesywnie dolesiane są też inne miejskie tereny, nad którymi opiekę sprawuje Zakład Lasów Poznańskich. Jeśli chodzi o ochronę torfowisk i mokradeł to zadanie będziemy realizować wspólnie z Aquanetem. W planach są także szeroko zakrojone działania edukacyjne, które uświadomią mieszkańcom nie tylko to, że trzeba wymieniać piece na bardziej ekologiczne, ale także, że zbliża się graniczna data wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania - wyliczała Magdalena Żmuda, dyrektorka Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP, do którego trafiło najwięcej, bo aż 27 rekomendacji.

Koszt wdrożenia wszystkich rekomendacji oszacowano na 238 - 465 mln zł. Ich wprowadzenie leży w kompetencjach aż 21 wydziałów Urzędu Miasta Poznania oraz miejskich spółek i jednostek.  

- Jeżeli chodzi o realizację postulatów wypracowanych w ramach Poznańskiego Panelu Obywatelskiego na poziomie wydziałów i jednostek urzędu miasta, a także miejskich spółek będzie to odbywało się na zasadzie kooperacji - tłumaczył Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. - Dodam, że już teraz projekty nowych inwestycji powstają w oparciu o szeroko rozumianą ochronę przyrody, w tym założenie odchodzenia od węgla. To pokazuje, jak poważnie podchodzimy do wypracowanych rekomendacji. 

Panel obywatelski to forma partycypacji społecznej, pozwalająca na demokratyczne podejmowanie decyzji w sprawach ważnych dla lokalnej społeczności. Do uczestnictwa w przedsięwzięciu zapraszani są losowo wytypowani mieszkańcy, którzy wyrażą chęć udziału. Wybór panelistów uwzględnia m.in. kryteria demograficzne, takie jak płeć, wiek, rejon zamieszkania, poziom wykształcenia. Dzięki temu zapewniona jest różnorodność i reprezentacja różnych punktów widzenia oraz doświadczeń.  

Do mieszkańców i mieszkanek Poznania wysłano blisko 20 tys. zaproszeń. Zarejestrowało się 1009 chętnych (to jak dotąd największa w Polsce liczba osób, które zdecydowały się na zgłoszenie się do udziału w panelu obywatelskim). Ostatecznie w przedsięwzięciu wzięło udział ok. 70 osób. Spotkania edukacyjne odbywały się w marcu - przez 4 kolejne soboty, po czym nastąpiła część deliberacyjna. Ze względu na sytuację epidemiczną odbywały się online. 

AJ

  

Załączniki

sieci społecznościowe