PPP - Poznań przeciw przemocy

Miasto Poznań intensyfikuje swoje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Jest to szczególnie ważne teraz, w dobie pandemii - powszechna izolacja sprzyja nasilaniu się tego zjawiska. Dlatego uruchomiono specjalny portal Poznań przeciw przemocy. W jednym miejscu znalazły się wszystkie potrzebne informacje - skierowane przede wszystkim do osób doznających krzywdy, ale też świadków takich sytuacji i osób stosujących przemoc, chcących zmienić swoje postępowanie. W przygotowaniu jest także kampania poświęcono przeciwdziałaniu przemocy domowej. 

PPP - Poznań przeciw przemocy
PPP - Poznań przeciw przemocy

Jak rozpoznać przemoc? Gdzie uzyskać pomoc? W jakich sytuacjach należy koniecznie reagować? Czym jest Niebieska Karta? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdują się na miejskiej stronie Poznań przeciw przemocy - jej adres to www.poznan.pl/przemoc

- Dzięki dobrej i stałej współpracy między radnymi oraz zarządzającymi Miastem, dzięki poważnemu potraktowaniu doniesień o wzroście przemocy w krajach wcześniej niż Polska dotkniętych kryzysem COVID-19, zdołaliśmy bardzo szybko zareagować i wprowadzić dodatkowe rozwiązania wsparcia w sytuacji przemocy w Poznaniu. Takim jest m.in. dodatkowy numer komórkowy dla Punktu Interwencji Kryzysowej, pod którym można zgłaszać potrzebę pomocy smsem oraz hotel dla osób zagrożonych przemocą "Bezpieczne miejsce" - wylicza Marta Mazurek, miejska radna, inicjatorka powstania strony Poznań przeciw przemocy.

Jak podkreśla, Miasto może mieć świetnie działające instytucje i systemy wsparcia, ale na nic się one zdadzą, jeśli nikt o nich nie będzie wiedział. 

- Z koleżankami z prezydium Komisji Rodziny Polityki Społecznej i Zdrowia zwróciłyśmy się z prośbą o stworzenie miejskiej strony, na której mieszkańcy i mieszkanki Poznania znajdą wszystkie potrzebne informacje dotyczące zagrożeń związanych z przemocą i oferowanego wsparcia - wyjaśnia Marta Mazurek. 

Na nowo powstałej stronie można znaleźć dane kontaktowe do miejskich instytucji i organizacji pozarządowych świadczących pomoc w przypadkach przemocy, a także informacje o miejscach, gdzie można uzyskać tymczasowe schronienie. Znajdą się tam również rady dla osób doznających przemocy oraz świadków takich sytuacji. Osoby potrzebujące mogą dowiedzieć się, jak założyć Niebieską Kartę oraz znaleźć wiele materiałów edukacyjnych. Informacje zawarte na stronie będą na bieżąco aktualizowane.

- W Poznaniu mamy szereg instytucji i organizacji z zaangażowaniem niosących pomoc rodzinom doświadczającym przemocy. Pamiętajmy też, że ważną rolę w ograniczaniu przemocy domowej ma każdy z nas. To od naszej wrażliwości społecznej zależy czy zareagujemy, kiedy krzywda dzieje się "za ścianą". Wszyscy przecież tworzymy nasze miasto i chcemy by żyło się w nim bezpiecznie, by najsłabsi i bezbronni otrzymywali odpowiednie wsparcie- tłumaczy Stella Gołębiewska, pełnomocniczka prezydenta ds. polityki równościowej. 

- Wyzwanie, jakie stawia przed nami sytuacja związana z COVID-19, można potraktować  jako okazję do wzmocnienia systemu wsparcia osób w sytuacji przemocy i skoordynowania szeregu inicjatyw po to, aby cały system działał lepiej i skuteczniej - nie tylko na czas kryzysu epidemicznego, ale także na przyszłość. Stąd kolejnym krokiem będzie zapewnienie dostępu do informacji na tej stronie w językach angielskim i ukraińskim. Tak przygotowani możemy ruszać z szeroko zakrojoną kampanią informacyjną - tłumaczy Marta Mazurek. 

Nowa strona internetowa to nie wszystko. Miasto Poznań przygotowuje kampanię społeczną skierowaną do osób dotkniętych przemocą domową. Akcja będzie miała charakter informacyjno-edukacyjny. Plakaty z przesłaniem wspierającym osoby doznające przemocy pojawią się w tramwajach i autobusach oraz na miejskich citylightach. Gdy sytuacja już na to pozwoli, materiały edukacyjne trafią do szkół (uczniów i ich rodziców) i poznańskich instytucji - m.in.  Centrum Inicjatyw Rodzinnych, Centrum Inicjatyw Senioralnych, Poznańskiego Centrum Świadczeń, jednostek urzędu miasta czy zakładów opieki zdrowotnej. 

AJ