Prace na ul. Helskiej i Rozewskiej

Rozpoczyna się budowa ulic Helskiej i Rozewskiej. Oprócz nowej nawierzchni zyskają one również oświetlenie, kanalizację deszczową oraz kanał technologiczny. 

Ulice Helska i Rozewska przed przebudową - grafika artykułu
Rozpoczyna się budowa ulic Helskiej i Rozewskiej. Oprócz nowej nawierzchni zyskają one również oświetlenie, kanalizację deszczową oraz kanał technologiczny fot. ZDM

To dwie z kilku nieutwardzonych jeszcze ulic na terenie osiedla Główna. Po zakończeniu prac poprawi się komfort przemieszczenia się.

W ramach inwestycji wybudowana będzie szeroka na 4,5 metra jezdnia z kostki betonowej. Ulice zyskają również oświetlenie, kanalizację deszczową oraz kanał technologiczny.Po wykonaniu prac zostanie na nich wprowadzona "strefa zamieszkania".

Wszystkie powyższe zmiany przyczynią się do poprawy warunków życia i codziennego funkcjonowania mieszkańców.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Rady Osiedla Główna. Prace będą kosztować nieco ponad milion złotych i zakończą się w czerwcu.

Organizacja ruchu

Do 22 czerwca w związku z budową ulicy wraz z infrastrukturą, nastąpią zmiany organizacji ruchu w rejonie ul. Rozewskiej i Helskiej. 

Etapowo zamykane dla ruchu będą: wloty z ul. Rozewskiej i ul. Helskiej z ul. Bałtyckiej, droga wewnętrzna łącząca ul. Bałtycką z ul. Helską, odcinek ulicy Helskiej oraz odcinek ul. Rozewskiej od ul. Bałtyckiej do ul. Helskiej. Wytyczone zostaną objazdy zamykanych odcinków. W uzgodnieniu z kierownikiem robót utrzymany zostanie dojazd i dojście do posesji.

W rejonie prac należy zachować ostrożność i zwracać uwagę na oznakowanie.

MIR, ZDM