Prace na ul. Lechickiej

Rozpoczęła się naprawa na wiadukcie nad trasą PST w ciągu ul. Lechickej. Prace potrwają do końca czerwca.

Na wiadukcie przy ul. Lechickiej naprawiana będzie dylatacja
Na wiadukcie przy ul. Lechickiej naprawiana będzie dylatacja

Są to zaplanowane prace utrzymaniowe. Ich celem jest zabezpieczenie samej konstrukcji, a tym samym bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na wiadukcie przy ul. Lechickiej naprawiana będzie dylatacja, czyli szczelina między elementami wiaduktu, umożliwiająca ich wzajemne swobodne przemieszczenie się względem siebie na wybranych kierunkach. Ma to zapobiegać przekazywaniu sił między fragmentami konstrukcji, które zmieniają swoje gabaryty ze względu m.in. temperatur powietrza, przemieszczeń pod obciążeniem.

Z powodu prac konieczne jest wygrodzenie części pasów jezdni w obu kierunkach na ul. Lechickiej w okolicy przejazdu nad trasą szybkiego tramwaju. Prace mają potrwać do końca miesiąca. Kierowcy proszeni są o zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

ZDM