Prace PKP na przejazdach kolejowych [AKTUALIZACJA]

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., między 15 a 18 kwietnia, modernizowały przejazdy kolejowe na trasie Poznań - Piła. Prace będą kontynuowane 23, 24 i 27 kwietnia. Możliwe będą czasowe utrudnienia i zamknięcia.

W poniedziałek, 15 kwietnia, w związku z zamknięciem przejazdu kolejowego zmienią się trasy trzech autobusów fot. Google Street View
W poniedziałek, 15 kwietnia, w związku z zamknięciem przejazdu kolejowego zmienią się trasy trzech autobusów fot. Google Street View

Zgodnie z informacjami PORR S.A. - Wykonawcy realizującego na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizację linii kolejowej nr 354 - w najbliższych dniach zamykane będą następujące, położone w Poznaniu, przejazdy kolejowe:
- skrzyżowanie z ul. Golęcińską: 23 kwietnia 2019 r. w godz. od 10:00 do 14:30; Objazd ulicami: Lutycką i Podolańską.
- skrzyżowanie z ul. Lutycką: 24 kwietnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00; Objazd ulicami: Witosa, Niestachowską, św. Wawrzyńca, Dąbrowskiego.
- skrzyżowanie z ul. Biskupińską: 27 kwietnia 2019 r. w godz. 10:00 do 14:30; Objazd ulicami: Strzeszyńską, Lutycką, Koszalińską (z uwagi na trwający remont ul. Biskupińskiej w rejonie ul. Krajaneckiej, Literackiej i Wańkowicza sugerowany tylko ruch lokalny).
Jak informuje Wykonawca, zamknięcia ruchu na powyższych przejazdach są niezbędne w celu realizowanego przez PKP PLK zadania "Modernizacji linii kolejowej nr 354 Poznań Głowny PoD - Chodzież - Piła Główna" - projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego RPO na lata 2014-2020.
Na czas prac w torowisku przejazdy kolejowe zamknięte będą całkowicie zaporami z pulsacyjnym oświetleniem ostrzegawczym. Wykonawca ma utrzymać tymczasowe ciągi piesze w obrębie istniejących rogatek, lub wskazać przejścia alternatywne. Terminy zamknięć na czas pracy maszyn torowych oraz trasy objazdów wyznaczono w taki sposób, by zminimalizować utrudnienia w ruchu kołowym. Informacje o zamknięciach poszczególnych przejazdów wyświetlane są naprzemiennie na tablicach ITS.

27 kwietnia w godzinach od 10:00 do 14:30 nastąpi zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Biskupińskiej. W tym czasie zmienionymi trasami będą kursować autobusy na linach numer: 146 i 160.

Linia nr 146 zostanie skrócona do pętli Podolany

- w kierunku Podolan trasa bez zmian (tj. przez ul. Strzeszyńską i Biskupińską),

- w kierunku Boranta linia skierowana zostanie przez ul. Zakopiańską i Kosowską (autobusy pomijać będą przystanki Sucholeska i Synów Pułku)

Linia nr 160 skrócona zostanie do pętli Podolany

- w kierunku Podolan autobus będzie kursował ulicą Zakopiańską (autobusy pomijać będą przystanki: Kosowska,  Białczańska, Synów Pułku i Sucholeska),

- w kierunku Garbar trasa bez zmian (tj. z przystanku Podolany przez ul. Biskupińską i Strzeszyńską).

Linia nr 195

W czasie obowiązywania zmian w dniach 18 i 27 kwietnia podwójnie wzmocniona zostanie linia nr 195 na odcinku Ogrody - Strzeszynek

Objazdy komunikacji publicznej dotyczyć będą również przejazdy przez ul. Golęcińską.

Zamknięcie przejazdu kolejowego przez ul. Golęcińską spowoduje 23 kwietnia zmianę tras linii autobusowych nr 164, 170 i 195.

Jadąc w kierunku Puszkina i Kiekrza, autobusy od przystanku "Golęcin" pojadą ulicami Podolańską, Lutycką i Żołnierzy Wyklętych do ulicy Koszalińskiej. Autobusy linii nr 195 pojadą następnie trasą bez zmian, a autobusy linii nr 164 i 170 skręcą w ul. Koszalińską w prawo i dojadą do ul. Literackiej. Na ul. Literackiej zaraz za skrętem z ul. Koszalińskiej zlokalizowany będzie tymczasowy przystanek "Literacka I" (na żądanie). Po jego obsłużeniu autobusy będą kontynuować jazdę ulicą Literacką do pętli Puszkina.

Jadąc w kierunku Kaczej i Połabskiej, autobusy linii nr 164 i 170 u wylotu ulicy Literackiej w ul. Koszalińską zatrzymają się na tymczasowym przystanku "Literacka I" (na żądanie), po czym skręcą w prawo w ulicę Koszalińską i pojadą ulicami Koszalińską, Żołnierzy Wyklętych, Lutycką i Podolańską do przystanku "Golęcin" i dalej trasami bez zmian.

Jadąc w kierunku Ogrodów, autobusy linii nr 195 pojadą ulicami Koszalińską, Żołnierzy Wyklętych, Lutycką i Podolańską do przystanku "Golęcin" i dalej trasą bez zmian.

Na trasie objazdu autobusy zatrzymują się na przystankach: "Podolańska" (na żądanie - wszystkie linie) i "Koszalińska Działki" (na żądanie - linie 164 i 170) oraz na tymczasowym "Literacka I" (na żądanie na ul. Literackiej przy ul. Koszalińskiej - linie 164 i 170).

W czasie zamknięcia przejazdu nieczynne będą przystanki "Golęcińska" na ul. Golęcińskiej i "Literacka I" na ul. Koszalińskiej.

_________________________________________________________________________________________________________

Modernizowane będą przejazdy kolejowe położone w Poznaniu wzdłuż trasy kolejowej nr 354 Poznań - Piła krzyżujących się z ulicami: Golęcińską, Lutycką oraz Biskupińską.

Prace przy skrzyżowaniu z ul. Golęcińską odbywać się będą 15 kwietnia w godz. 10:00 - 14:30. Objazd zaplanowano ulicami: Lutycką i Podolańską.

Na przecięciu się linii kolejowej i ul. Lutyckiej prace prowadzone będą 16 kwietnia między godziną 9 a 14. Dla kierowców wytyczony będzie objazd ulicami: Witosa, Niestachowską, św. Wawrzyńca i Dąbrowskiego.

Z kolei 18 kwietnia, w godzinach 8:00 - 14:30, remontowany będzie przejazd przy ul. Biskupińskiej. W związku z tym objazd będzie odbywać się ulicami: Strzeszyńską, Lutycką, Koszalińską. Z uwagi na trwający remont ul. Biskupińskiej w rejonie ul. Krajaneckiej, Literackiej i Wańkowicza sugerowany tylko ruch lokalny.

Na czas prac w torowisku przejazdy kolejowe zamknięte będą całkowicie zaporami z pulsacyjnym oświetleniem ostrzegawczym. Wykonawca ma utrzymać tymczasowe ciągi piesze w obrębie istniejących rogatek, lub wskazać przejścia alternatywne. Terminy zamknięć na czas pracy maszyn torowych oraz trasy objazdów wyznaczono w taki sposób, by zminimalizować utrudnienia w ruchu kołowym.

Komunikacja publiczna

Zamknięcie przejazdu kolejowego przez ul. Golęcińską spowoduje 15 kwietnia zmianę tras linii autobusowych nr 164, 170 i 195.

Jadąc w kierunku Puszkina i Kiekrza, autobusy od przystanku "Golęcin" pojadą ulicami Podolańską, Lutycką i Żołnierzy Wyklętych do ulicy Koszalińskiej. Autobusy linii nr 195 pojadą następnie trasą bez zmian, a autobusy linii nr 164 i 170 skręcą w ul. Koszalińską w prawo i dojadą do ul. Literackiej. Na ul. Literackiej zaraz za skrętem z ul. Koszalińskiej zlokalizowany będzie tymczasowy przystanek "Literacka I" (na żądanie). Po jego obsłużeniu autobusy będą kontynuować jazdę ulicą Literacką do pętli Puszkina.

Jadąc w kierunku Kaczej i Połabskiej, autobusy linii nr 164 i 170 u wylotu ulicy Literackiej w ul. Koszalińską zatrzymają się na tymczasowym przystanku "Literacka I" (na żądanie), po czym skręcą w prawo w ulicę Koszalińską i pojadą ulicami Koszalińską, Żołnierzy Wyklętych, Lutycką i Podolańską do przystanku "Golęcin" i dalej trasami bez zmian.

Jadąc w kierunku Ogrodów, autobusy linii nr 195 pojadą ulicami Koszalińską, Żołnierzy Wyklętych, Lutycką i Podolańską do przystanku "Golęcin" i dalej trasą bez zmian.

Na trasie objazdu autobusy zatrzymują się na przystankach: "Podolańska" (na żądanie - wszystkie linie) i "Koszalińska Działki" (na żądanie - linie 164 i 170) oraz na tymczasowym "Literacka I" (na żądanie na ul. Literackiej przy ul. Koszalińskiej - linie 164 i 170).

W czasie zamknięcia przejazdu nieczynne będą przystanki "Golęcińska" na ul. Golęcińskiej i "Literacka I" na ul. Koszalińskiej.