Prezydent Ryszard Grobelny z tytułem "Najlepszy prezydent miasta"

Prezydent Ryszard Grobelny otrzymał dziś, 17 stycznia 2013 r., nagrodę "Najlepszy prezydent miasta" w prestiżowym Ogólnopolskim Rankingu "Perły Samorządu 2012" zorganizowanym przez Redakcję Dziennika Gazeta Prawna. Miasto Poznań zostało wybrane najlepszym samorządem w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Nagrody odebrał w imieniu Miasta Tomasz J. Kayser, zastępca prezydenta Poznania.

Prezydent Ryszard Grobelny
Prezydent Ryszard Grobelny

Wyniki rankingu:

Prezydenci:

 1. Ryszard Grobelny - Poznań
 2. Paweł Adamowicz - Gdańsk
 3. Andrzej Dziuba - Tychy

Miasta powyżej 100 tys. mieszkańców:

 1. Poznań
 2. Gdańsk
 3. Olsztyn
 • Kogo porównywano?

5 najlepszych prezydentów, 10 burmistrzów i 15 wójtów odpowiednio w ramach 5, 10 i 15 miejsc, gmin wiejskich, miast poniżej 100 tys. mieszkańców i miast powyżej 100 tys. mieszkańców wyróżniających się szczególną działalnością w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, ochrony środowiska oraz turystyki, sportu i rekreacji.

 • Co porównywano?

W wyborze najlepszych samorządowców (prezydentów, burmistrzów i wójtów) oceniano:  

 •  Kadencyjność
 • Inicjatywy społeczne
 • Aktywność w sieci, w mediach oraz w strukturach samorządowych
 • Łatwy dostęp urzędu dla petentów w tym e-urząd i dostosowanie go dla niepełnosprawnych
 • Liczba złożonych wniosków o finansowanie zewnętrzne i liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków
 • Stan zatrudnienia w urzędzie - różnica między początkiem kadencji a sierpniem 2012 r.

W kategorii najlepszy samorząd  oceniano:

w aspekcie inwestycji infrastrukturalnych:

 • Liczbę rozpoczętych inwestycji infrastrukturalnych; ocena w skali kadencji
 • Wydatki na inwestycje infrastrukturalne w przeliczeniu na jednego mieszkańca
 • Liczbę osób korzystających z danej inwestycji
 • Ilość środków zewnętrznych pozyskanych na inwestycje; ocena w skali kadencji

w aspekcie działalności z zakresu ochrony środowiska:

 • Procent budżetu przeznaczony na ochronę środowiska; ocena w skali kadencji
 • Procent budżetu wydany na ochronę środowiska; ocena w skali kadencji
 • Inicjatywy w zakresie ochrony przyrody
 • Inicjatywy w zakresie ochrony zwierząt
 • Inicjatywy związane z gospodarowaniem odpadów.

w aspekcie turystyki, sportu i rekreacji

 • Procent budżetu przeznaczony na turystykę, sport i rekreację, w tym na promocję z tym związaną
 • Procent budżetu wydany na turystykę, sport i rekreację  - w tym na promocję z tym związaną
 • Bazę rekreacyjną dostępną bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców (chodzi o liczbę  takich punktów)
 • Liczbę nowo utworzonych miejsc pracy w sektorze turystyki, sportu i rekreacji
 • Liczbę zorganizowanych imprez z zakresu turystyki, sportu i rekreacji; oceniamy w skali ostatniego roku kalendarzowego