PROBLEMY Z POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ KIEROWANĄ DO URZĘDU

Uprzejmie informujemy, że od 28 stycznia do 30 stycznia br.nastąpiły problemy z odbiorem wiadomości wysyłanych przez naszych Klientów na adres prezydent@um.poznan.pl
W tych dniach w ciągu 40 godzin przyszło ponad 11 tysięcy e - maili (średnio 5 na 1 minutę).
Dla zobrazowania rozmiaru ataku warto podać, że w 2002 r. odebrano 1734, a w 2003 r. 2193 wiadomości. Ta ilość wiadomości była wynikiem ataku szczególnie ostatnio agresywnego wirusa komputerowego o nazwie MYDOOM. EXE.
Działanie tego wirusa objawia się m.in. poprzez automatyczne rozsyłanie wiadomości z pozornie "przyjaznych" adresów internetowych (np. @wp.pl, @interia.pl itp.) - tzw.spamu.
Taka ilość wiadomości spowodowała zablokowanie skrzynki prezydent@um.poznan.pl
Zastosowane dostępne oprogramowanie antywirusowe nie poradziło sobie z tym problemem.
Jedynym sposobem w takiej sytuacji było usunięcie z serwera wszystkich wiadomości, które zostały wysłane na www.adres w okresie między 28 stycznia g.19:42 a 30 stycznia g.15.43. Przeprowadzenie tej operacji niestety wiązało się z utratą także kilkunastu wiadomości niezainfekowanych wirusem, których nie sposób było zidentyfikować jako niezarażone wirusem.
W ostatnich miesiącach mieszkańcy Poznania często zadawali pytania w sprawach wydawania dowodów osobistych, wymiany praw jazdy. Również drogą poczty internetowej są składane skargi i wnioski.
Różnorodność spraw wpływających drogą internetową powoduje, że odpowiedzi udzielają - w sprawach niezastrzeżonych dla Prezydenta - właściwe wydziały.
Poczta internetowa jest traktowana tak samo jak korespondencja pisemna.
Skrzynka poczty internetowej prezydent@um.poznan.pl jest sprawdzana codziennie w dni pracujące co najmniej 2 razy - rano i popołudniem.

sieci społecznościowe