Próbna kostka na Starym Rynku

Na fragmencie płyty Starego Rynku położona zostanie - na próbę - specjalnie wyselekcjonowana kostka. Prace są przygotowaniem do wymiany nawierzchni na całej powierzchni rynku.

Na fragmencie płyty Starego Rynku o powierzchni ok. 75 m2 położona zostanie próbna nawierzchnia - grafika artykułu
Na fragmencie płyty Starego Rynku o powierzchni ok. 75 m2 położona zostanie próbna nawierzchnia

Rozpoczęły się prace budowlane związane z próbnym ułożeniem nawierzchni kamiennych na fragmencie płyty Starego Rynku o powierzchni ok. 75 m2. W sąsiedztwie Galerii Miejskiej Arsenał i budynku Odwachu najpierw nastąpi rozbiórka starej nawierzchni, a następnie, po wykonaniu nowej podbudowy betonowej, ułożona zostanie nowa.

Nowa płyta ma zostać wykonana z starannie wyselekcjonowanych - możliwie regularnych wymiarowo i dobranych pod względem kolorystycznym - historycznych kostek kamiennych połączonych spoiną polimerową i żywiczną.

Celem tej "operacji" będzie sprawdzenie, w jakim stanie po zimowym okresie użytkowania będzie nawierzchnia. Na tej podstawie wykonawca dokona wyboru docelowej technologii spoinowania, która następnie zostanie zastosowana na całym obszarze rynku, w ramach projektu kompleksowej rewaloryzacji tej przestrzeni.

Zarówno prace rozbiórkowe, jak i układanie nowej nawierzchni, prowadzone będą zgodnie z wytycznymi technicznymi i konserwatorskimi oraz pozwoleniem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Wykonawcą będzie firma Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, która przeprowadzi prace na zlecenie Miasta.  Zakończenie robót przewidywane jest na koniec listopada.

Nowy Stary Rynek

Koncepcja przebudowy płyty Starego Rynku zakłada jej wyrównanie. Nie będzie wyraźnie zaznaczonych chodników. Obecny bruk zostanie w większości zachowany. Po przeprowadzonej inwentaryzacji wybrane zostaną kostki najlepszej jakości, aby płyta rynku była płaska i przyjazna poruszającym się po niej  osobom niepełnosprawnym czy z wózkami dziecięcymi. Ewentualne szlifowanie kostki, jak na ul. Woźnej, odbędzie się dopiero w sytuacji, gdy nie uda się z istniejącego materiału uzyskać równej nawierzchni.

Całkowity koszt modernizacji to 55,5 mln zł, z czego 67% ma pochodzić ze środków unijnych. Oprócz wyrównania powierzchni płyty Starego Rynku wymienione będą również media, a na ul. Jana Baptysty Quadro powstanie pasaż kultury z rozsuwanym dachem. Wyremontowane zostaną także pomieszczenia Galerii Miejskiej Arsenał, koło której posadzone zostaną drzewa.

Przebudowa Starego Rynku odbywać się będzie w dwóch etapach, aby nie zamykać go całkowicie. Prace powinny się rozpocząć pod koniec 2019 roku, a zakończyć w 2021 roku.

RB

sieci społecznościowe