Prof. Jadwiga Rotnicka Honorową Obywatelką Miasta Poznania

Honorową Obywatelką Miasta Poznania zostanie prof. Jadwiga Rotnicka. Radni zdecydowali też o przyznaniu tytułów "Zasłużonego dla Miasta Poznania". Dostaną je: Krystyna Babiak, Andrzej Byrt, Włodzimierz Marciniak oraz Oświatowe Towarzystwo Przyjaciół Sportu Winogrady.

Prof. Jadwiga Rotnicka została Honorową Obywatelką Miasta Poznania - grafika artykułu
Prof. Jadwiga Rotnicka została Honorową Obywatelką Miasta Poznania/ fot. jadwigarotnicka.pl

Podczas wtorkowej sesji radni zdecydowali, że tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania otrzyma prof. Jadwiga Rotnicka, która przez wiele lat reprezentowała stolicę Wielkopolski w Senacie RP. Honorowe obywatelstwo - podobnie jak tytuły "Zasłużonych dla Miasta Poznania" - zostanie wręczone podczas uroczystej sesji, która odbędzie się 29 czerwca.

Jadwiga Rotnicka urodziła się w 1943 roku w Lubochni, w Wielkopolsce. Dzieciństwo i okres szkolny spędziła w Gnieźnie, od 1966 roku jest związana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym zdobyła stopień doktora nauk geograficznych ze specjalizacją w hydrologii. W 1989 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w tej samej specjalności na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 1990-2007 zasiadała w Radzie Miasta Poznania, której była przewodniczącą. 

W 2007 roku została wybrana na Senatora Rzeczypospolitej Polskiej. Jej praca legislacyjna koncentrowała się na kwestiach związanych z dziedzinami, w których jest niekwestionowaną ekspertką - ochroną środowiska, zarządzaniem zasobami wodnymi oraz edukacją. Była też m.in. prezeską Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego. W 2012 roku otrzymała statuetkę ,,Lider Pracy Organicznej" przyznaną przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, a trzy lata później została nagrodzona Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. 

Zasłużeni dla Miasta Poznania

Krystyna Babiak urodziła się w 1945 roku w Żninie. Do Poznania przyjechała na studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Jest radcą prawnym, doktorem prawa pracy. Przez wiele lat wykładała na UAM. Od prawie czterdziestu lat angażuje się w działalność samorządu zawodowego radców prawnych, przez kilkadziesiąt lat była jego niekwestionowaną liderką. Wspólnie z przedstawicielami innych samorządów wyznaczała kierunki rozwoju i strategie działania wielkopolskich zawodów zaufania publicznego. Od lat też inicjuje i wspiera akcje wspierające wprowadzenie prawa do szkół podstawowych oraz średnich. Pod jej patronatem powstał bezpłatny misyjny poradnik prawny Prawoteczka - prawo dla dzieci i młodzieży. 

Za swoją pracę i aktywną działalność dr Krystyna Babiak została odznaczona Złotą Odznaką Honorową Miasta Poznania, Złotą Odznaką Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za swoją działalność pro publico bono została wyróżniona przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego srebrnym medalem Labor Omnia Vincit oraz statuetką Honorowego Hipolita - lidera pracy organicznej.

Andrzej Byrt urodził się w 1949 roku w Poznaniu. Jest absolwentem tutejszej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, w której po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych pracował w latach 1972-1977. Od 1978 roku był zawodowo związany z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, piastując w nich trzykrotnie funkcję prezesa. Reprezentował  Polskę na arenie międzynarodowej w długoletniej działalności dyplomatycznej. Dwukrotnie obejmował stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Polski w Republice Federalnej Niemiec, otrzymał także nominację na ambasadora RP we Francji, został akredytowany w Monako. Piastował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, będąc odpowiedzialnym za negocjacje z międzynarodowymi organizacjami gospodarczymi w administracji publicznej w kolejnych pięciu rządach. Był aktywnie zaangażowany w proces negocjacji Polski z Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Był doradcą trzech prezydentów Polski: Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego.

Andrzej Byrt otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, a także Krzyż Komandorski tego orderu, ponadto Wielki Krzyż Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec i estoński Order Białej Gwiazdy II klasy. W 2013 roku został laureatem konkursu Mistrz Mowy Vox Populi, przyznano mu też tytuł "Ambasadora Marki Wielkopolski" oraz tytuł doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Włodzimierz Marciniak urodził się w 1950 roku w Poznaniu. Już jako nastolatek zaczął remont małego lokalu, mającego stać się świetlicą dla dzieci, która działała w oparciu o zaangażowanie ludzi dobrej woli. Współzałożył Koło Przyjaciół Dzieci, organizował co roku Gwiazdkę dla najmłodszych, a także wspólne ferie i wyjazdy. Wspólnie z przyjaciółmi stworzył pierwsze w Poznaniu kino świetlicowe - "Kino Miś". W 1975 roku ponad 200 dzieci uczęszczających na świetlicę i do okolicznych przedszkoli podpisało wniosek o przyznanie Włodzimierzowi Marciniakowi Orderu Uśmiechu. Włodzimierz Marciniak cały czas udziela się społecznie, jest także Przewodniczącym Poznańskiego Klubu Kawalerów Orderu Uśmiechu. 

Jego działalność społeczna i zaangażowanie zostały docenione przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, które w 2021 r. uhonorowało go srebrnym medalem ,,Labor Omnia Vincit".

Oświatowe Towarzystwo Przyjaciół Sportu Winogrady - TPS Winogrady to piłkarski klub sportowy założony w 1965 roku w Poznaniu. Jego założycielem był Marian Rogowski. Drużyna seniorska zespołu aktualnie występuje w klasie okręgowej, w grupie II wielkopolskiej. Prezesem klubu jest były reprezentant Polski w piłce nożnej, Andrzej Juskowiak, który z kadrą narodową wywalczył srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w 1992 roku i został królem strzelców turnieju. TPS Winogrady jest jednym z nielicznych klubów w Poznaniu, gwarantującym ciągłość szkolenia we wszystkich kategoriach wiekowych. Dzięki wysokiemu poziomowi szkolenia i przywiązaniu do jego jakości oraz spełnieniu szeregu wymogów w 2020 roku klub otrzymał brązowe odznaczenie w Programie Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich. 

Zespół TPS Winogrady jest reprezentantem Poznania w rozgrywkach ligowych oraz w występach w Pucharze Polski. Klub od lat wpisuje się w sportowy krajobraz miasta.Do jego słynnych wychowanków należą  m.in. Arkadiusz Głowacki czy Bartosz Bereszyński.

AW