Przebudowa ronda Rataje: można rozpocząć zasadnicze prace

Wojewoda Wielkopolski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zakończyło to - wydłużoną ze względu na epidemię COVID-19 - procedurę prowadzonych postępowań administracyjnych, dotyczących przebudowy ronda Rataje. Uzyskanie tej decyzji oznacza, że spełniony został ostatni warunek niezbędny do rozpoczęcia inwestycji i możliwe jest przekazanie wykonawcy placu budowy. Zasadnicze prace na rondzie rozpoczną się w poniedziałek, 17 sierpnia.

Grafika przedstawiająca organizację ruchu na rondzie - grafika artykułu
Zasadnicze prace na rondzie rozpoczną się w poniedziałek 17 sierpnia

Już dzień wcześniej, w nocy z 15 na 16 sierpnia, zmieni się organizacja ruchu w tym rejonie dla samochodów. W pierwszej kolejności zostaną wyłączone pasy ruchu (od strony torowiska) w ul. Jana Pawła II. Na tym etapie roboty skupią się na zamkniętym od ul. Kórnickiej torowisku w ul. Jana Pawła II, gdzie wstrzymany będzie ruch tramwajowy. Do dyspozycji kierowców na rondzie pozostaną minimum dwa pasy. W nocy z 16 na 17 sierpnia swoje trasy zmienią tramwaje dotychczas przejeżdżające przez rondo.  Kolejne etapy organizacji ruchu będą wprowadzane wraz z postępem prac.

- W jak najmniejszym stopniu ograniczymy utrudnienia, szczególnie w komunikacji publicznej oraz dla samochodów przejeżdżających przez rondo. Wiemy, że jest to znaczący węzeł komunikacyjny w mieście, więc zrobimy wszystko, by prace były jak najmniej uciążliwe, a na każdym etapie realizacji inwestycji możliwy był zjazd i wjazd na rondo w każdym kierunku. Realizacja tych zamierzeń będzie wiązała się z wielokrotnymi zmianami  w organizacji ruchu w trakcie prowadzenia inwestycji - mówi Justyna Litka, prezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Do tej pory, przed rozpoczęciem zasadniczych prac na rondzie, dodano dodatkowy pas ruchu na ul. Jana Pawła II, wymieniono nawierzchnię dworca autobusowego Rataje, na którym perony zostały wyremontowane i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Trwają prace związane z nawierzchnią na wjeździe i zjeździe z dworca. 

W ramach zasadniczych prac na rondzie, wzdłuż ulic Bolesława Krzywoustego (na odcinku od ul. Serafitek do ronda Rataje), na ulicy Jana Pawła II (na odcinku od ul. Kórnickiej do ronda) oraz na ulicy Ludwika Zamenhofa (na odcinku od ul. Piłsudskiego do ronda), powstanie wydzielone, ciche torowisko tramwajowo-autobusowe. Zmieniona zostanie konstrukcja jezdni, powstaną też dodatkowe pasy ruchu. Istniejące przystanki zostaną wydłużone. Nowe perony będą obsługiwały zarówno tramwaje, jak i autobusy. Wykonawca przebuduje i rozbuduje oświetlenie drogowe, monitoring wizyjny, kanalizację teletechniczną i sygnalizację świetlną. W okolicy ronda powstaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe i mała architektura.

Harmonogram zakłada zakończenie robót w ul. Jana Pawła II w I kwartale 2021 r. Natomiast zakończenie wszystkich robót budowlanych wraz z odbiorami technicznymi i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie planowane jest na marzec 2022 r.

Inwestycja będzie realizowana w trybie "projektuj i buduj" przez wybranego w postępowaniu przetargowym wykonawcę - konsorcjum Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o., w skład którego wchodzą również hiszpańskie spółki grupy Aldesa: Aldesa Construcciones SA z Madrytu oraz Coalvi SA z Saragossy. Jej łączna planowana wartość wynosi prawie 152 mln zł. Przebudowa jest dofinansowana z funduszy unijnych, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

PIM/AW

sieci społecznościowe