Przebudowa szkoły na os. Sobieskiego

Coraz bliżej inwestycji poprawiającej warunki nauki uczniów Szkoły Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego na Piątkowie. Budynek zostanie przebudowany. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, którego celem jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Wizualizacja przedstawia planowany wygląd szkoły po remoncie - grafika artykułu
Coraz bliżej inwestycji poprawiającej warunki nauki uczniów Szkoły Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego na Piątkowie

- Przetarg dotyczy drugiego etap prac. Dzięki pierwszemu od 2021 r. placówka ma nową salę gimnastyczną. Teraz czas na przebudowę głównego budynku szkoły, który wymaga m.in. termomodernizacji oraz wymiany instalacji wewnętrznych. Budynek zyska nową elewację. Wykonawca zajmie się również zagospodarowaniem terenu przed gmachem - mówi Marcin Gołek, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W ramach inwestycji rozebrany zostanie istniejący taras przed budynkiem wraz ze schodami oraz zewnętrzna klatka schodowa. Wejście główne zaprojektowano na poziomie chodnika, aby zapewniało wygodny dostęp dla uczniów i nauczycieli, w tym osób z niepełnosprawnościami. Wymienione zostaną także drzwi i okna wraz z parapetami.

Dach starszej części szkoły zyska nowe pokrycie. Przewidziano demontaż istniejących rynien, rur spustowych i instalacji odgromowej. Odpadające tynki na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku zostaną skute, a następnie wraz z termomodernizacją szkoła zyska nową fasadę. 

Budynek zmieni się również w środku - wykonawca zajmie się budową nowych ścianek działowych, sufitów podwieszanych, posadzek, układaniem płytek ściennych i montażem elementów wyposażenia sanitarnego.

Zadanie obejmie także dostosowanie budynku do przepisów higieniczno-sanitarnych oraz przepisów pożarowych. Istniejące klatki schodowe zostaną wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu (m.in. okna napowietrzające i wentylator). Przewidziany jest montaż nowych wewnętrznych i zewnętrznych opraw oświetleniowych. Ważnym aspektem jest też wymiana instalacji  wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Ponadto wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca zajmie się zagospodarowaniem terenu przed budynkiem.

Na pierwszym etapie prac w Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego budynek został rozbudowany o salę gimnastyczną. Dzięki inwestycji powierzchnia użytkowa szkoły niemal się podwoiła. Oprócz sali gimnastycznej, w nowej części budynku na parterze powstały m.in. szatnie, umywalnie i toalety (w tym dla osób z niepełnosprawnościami), pokój trenerów, sala korekcyjna i pomieszczenie do rehabilitacji oraz magazyn sprzętu. Na pierwszym piętrze znajdują się m.in. balkon sali gimnastycznej, pomieszczenie biblioteki z czytelnią, sale dydaktyczne, toalety, a także gabinety dyrekcji i pedagoga. Dodatkowe cztery sale dydaktyczne powstały na drugim piętrze. W starym gmachu, w pomieszczeniach piwnicznych, przebudowano węzeł cieplny, a klatkę schodową łączącą z nową częścią dostosowano do wymagań przepisów przeciwpożarowych. 

PIM

sieci społecznościowe