Remont wiaduktu kolejowego nad ul. Niestachowską

Spółka PKP PLK będzie kontynuować remont wiaduktu kolejowego nad ul. Niestachowską.  W czasie prac planowane są zamknięcia pasów jezdni. Może się to wiązać z licznymi utrudnieniami w ruchu, tak jak miało to miejsce podczas robót realizowanych przez spółkę w ubiegłym roku.

w
w

Remont wiaduktu ma rozpocząć się w sobotę, 13 lipca i potrwać ponad miesiąc - do 21 sierpnia. W związku z realizowaną na zlecenie PKP PLK renowacją wiaduktu kolejowego nad ul. Niestachowską w Poznaniu, w rejonie tego obiektu zamknięte zostaną lewe skrajne pasy ul. Niestachowskiej w obu kierunkach.

Ponadto czasowo zamknięty zostanie lewy skrajny pas do skrętu w lewo z ul. św. Wawrzyńca w ul. Niestachowską oraz lewy skrajny pas do skrętu w lewo z ul. Żeromskiego w ul. św. Wawrzyńca. Na dojazdach do wiaduktu wprowadzone zostaną dodatkowe ograniczenia prędkości.

Jednocześnie, by umożliwić dojazd przez ul. Dąbrowskiego w kierunku na zachód, czasowo udostępniona zostanie możliwość skrętu w lewo z ul. Przybyszewskiego lewym skrajnym pasem w ul. Dąbrowskiego (w kierunku Ogrodów).