Remont wiaduktu: zmiany organizacji ruchu

Trwa remont wiaduktu kolejowego na skrzyżowaniu ul. Roosevelta, Libelta, Pułaskiego i Poznańskiej. W związku z tym w nocy wprowadzone zostaną dodatkowe zmiany organizacji ruchu.

Trwa remont wiaduktu kolejowego na skrzyżowaniu ul. Roosevelta, Libelta, Pułaskiego i Poznańskiej
Trwa remont wiaduktu kolejowego na skrzyżowaniu ul. Roosevelta, Libelta, Pułaskiego i Poznańskiej

Miejski Inżynier Ruchu informuje, że przez trzy kolejne noce - począwszy od 30 czerwca, w godzinach od północy do 4:00 zamykana będzie północna część skrzyżowania pod wiaduktem (wzdłuż zamkniętego odcinka chodnika).

W związku z tym nie będzie możliwości wyjazdu z ul. Pułaskiego, wjazdu w ul. Poznańską, ani zawrotek na tymczasowym rondzie pod wiaduktem. Objazdy zamykanych w nocy relacji wyznaczono ulicami sąsiednimi.

W pozostałych godzinach obecna czasowa organizacja ruchu pozostaje bez zmian.

Więcej na temat prac w rejonie ul. Pułaskiego można poczytać na stronie Poznan.pl.

ZDM/ AJ