Rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Poznaniacy uczcili 82. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W imieniu mieszkańców kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym to historyczne wydarzenie złożyli Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania oraz Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Zdjęcie przedstawia pomnik Polskiego Państwa Podziemnego. Pod nim leżą kwiaty. - grafika artykułu
Poznaniacy uczcili 82. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Polskie Państwo Podziemne powstało w Warszawie w nocy z 26 na 27 września 1939 roku, jako Służba Zwycięstwu Polski. Pełniło rolę tajnych struktur, a także było systemem władz krajowych, działających w imieniu Rzeczypospolitej w czasie okupacji terytorium naszego kraju przez ZSRR i III Rzeszę. Mimo zajęcia ziem Polski, została zachowana ciągłość prawna państwa polskiego.

- Ze wszystkimi jego atrybutami. Od parlamentu, partii politycznych przez rząd na emigracji, siły zbrojne, po wszystkie cywilne elementy państwa - edukację, pomoc społeczną czy wzajemną solidarność - wyliczał podczas obchodów Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. - Odpowiedzialność - to słowo chciałbym szczególnie wyeksponować. Spoczywa ona na każdym z nas. Wszyscy jesteśmy spadkobiercami Polskiego Państwa Podziemnego. Powinnyśmy je zachować w sercu, a także wzorować się na postawach aktywnych uczestników tego czasu. Dzięki temu ojczyzna i naród będą trwały - mówił marszałek. 

Obchody rocznicowe w Poznaniu odbyły się pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, na rogu Al. Niepodległości oraz ulic Libelta i Wieniawskiego. Wydarzeniu towarzyszyło odczytanie Apelu Pamięci, złożenie kwiatów i salwa honorowa Wojska Polskiego. W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzkich i centralnych oraz kombatanci.

W tym roku szczególnie upamiętniono kapitana Czesława Mocka, jednego z czołowych działaczy wielkopolskich struktur podziemnych w czasie II wojny światowej, dowódcę jednego z najliczniejszych i najsprawniejszych oddziałów partyzanckich w południowej części województwa. Z wykształcenia nauczyciel po wybuchu wojny przybrał pseudonim "Spirytus" i zaangażował się w działalność konspiracyjną - najpierw w ramach Tajnej Organizacji Wojskowej, a po jej częściowym rozbiciu w Związku Walki Zbrojnej. Był także organizatorem wielu akcji dywersyjnych. Za bohaterską walkę w AK Mocek odznaczony został Krzyżem Virtuti Militari V klasy oraz mianowany na stopień kapitana. Podczas poniedziałkowej uroczystości w Poznaniu obecni byli członkowie jego rodziny. 

AJ

sieci społecznościowe