Rondo Rataje - starania o środki unijne w toku

Do 30 listopada br. miasto Poznań i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. chcą złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu korekty funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje oraz zakupu 15 autobusów o napędzie elektrycznym. Podczas wtorkowej (22.11) sesji Rady Miasta Poznania radni będą głosowali w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację tego projektu.

Rondo Rataje - wizualizacja przebudowy
Rondo Rataje - wizualizacja przebudowy

Projekt uchwały w tej sprawie w piątek, 18 listopada, pozytywnie zaopiniowała  Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej (KGKiPM), którą z analizą trzech wariantów planowanej inwestycji zapoznał Jan Gosiewski - zastępca dyrektora Wydziału Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania. 

Pierwszy wariant opierał się na pomyśle przygotowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego i przedstawionym podczas marcowego posiedzenia KGKiPM. Drugi bazował na wcześniejszych koncepcjach, obejmujących realizację centralnego przystanku autobusowo-tramwajowego, zlokalizowanego w tarczy ronda, wraz z rozwiązaniem układu torowego w formie elipsy. Trzeci odzwierciedlał w zasadzie wszystkie kluczowe aspekty, które pojawiły się jako konieczne do uwzględnienia w toku prowadzonych prac - przede wszystkim kwestie związane z natężeniem ruchu drogowego na rondzie Rataje oraz z koniecznością poprawy warunków nie tylko dla transportu publicznego, lecz także - w miarę możliwości - dla użytkowników samochodów.

Potrzeba remontu

Rondo Rataje to jeden z najważniejszych węzłów poznańskiego systemu publicznego transportu zbiorowego i jedno z kluczowych skrzyżowań z punktu widzenia natężenia ruchu samochodowego. W ciągu doby przejeżdża przez nie ok. 94 tys. pojazdów samochodowych, w tym 12 tys. dostawczych oraz ciężarowych. Na konieczność podjęcia pilnych działań naprawczych w tym miejscu wskazuje stan infrastruktury torowo-sieciowej oraz nawierzchni jezdni. Jednocześnie wyczerpująca się przepustowość tego węzła oraz duże potoki pasażerskie w komunikacji zbiorowej sprawiają, że konieczne jest wprowadzenie usprawnień w organizacji ruchu na rondzie.

Przedstawiciele miasta już wiosną ubiegłego roku informowali, że na realizację  dwupoziomowego wariantu przebudowy ronda, który przed laty został wybrany w głosowaniu mieszkańców, po prostu nie ma pieniędzy. Trzeba było szukać tańszych rozwiązań.

Wybór wariantu

Przygotowano więc trzy warianty rozwiązań komunikacyjnych, ukierunkowanych na usprawnienia w publicznym transporcie zbiorowym. 

- Wyraźną zmianą jakościową będzie faktyczna integracja komunikacji tramwajowej z autobusową, realizowana poprzez przystanki TA. Wszystko ma odbyć się bez strat dla przepustowości ronda i płynności ruchu samochodowego - tłumaczył w sierpniu wiceprezydent Poznania Maciej Wudarski. 

Pion transportowy Urzędu Miasta Poznania, po przeanalizowaniu skutków zmian i ich kosztów, wybrał do realizacji wariant trzeci. Pozwoli on na wprowadzenie efektywnego układu faz sterowania, zwiększenie ilości pasów na wlotach oraz na samym rondzie dla zapewnienia możliwie największej przepustowości, a także wprowadzenie możliwie najbardziej przyjaznej dla pieszych sygnalizacji świetlnej. Nie jest to wariant najtańszy, ale generuje zdecydowanie najwyższe oszczędności kosztów i czasu oraz charakteryzuje się najwyższą efektywnością ekonomiczną. 

Możliwość finansowania

Przedstawiciele Miasta zapowiadali wcześniej, że będą starali się o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Tak też się stanie. Szansą na pozyskanie pieniędzy jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a konkretnie nabór wniosków do Poddziałania 3.3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach którego możliwe jest finansowanie realizacji zintegrowanych węzłów przesiadkowych.

Miasto Poznań chce wraz z poznańskim MPK złożyć do końca listopada wniosek o dofinansowanie nie tylko kompleksowej odnowy infrastruktury torowo-sieciowej i drogowej w ciągu ulic Jana Pawła II, L. Zamenhofa i B. Krzywoustego, przewidzianej do realizacji w latach 2017-2019, ale też zakupu w 2018 roku 15 nowoczesnych autobusów elektrycznych o długości 18 m, wraz z ładowarkami. Autobusy te są przewidziane do obsługi linii komunikacyjnych powiązanych funkcjonalnie z rondem Rataje.

Całkowitą wartość wnioskowanego projektu szacuje się na ok. 151,5 mln zł, przy łącznej dotacji na poziomie ok. 105 mln zł. Nakłady miasta mają wynieść ok. 96,8 mln zł brutto, a dotacja dla miasta - w wysokości 85 proc. kosztów kwalifikowanych - ok. 67,2 mln zł.

Jacek Łakomy/ biuro prasowe

Załączniki