Rekrutacja do liceów, techników i szkół branżowych

Trwa rekrutacja do poznańskich szkół ponadpodstawowych. W tym roku jest ona prowadzona wspólnie przez Miasto Poznań i Powiat Poznański. Nabór rozpoczął się w poniedziałek, 15 czerwca i potrwa do połowy sierpnia.

Uczniowie mogą wybrać, czy chcą się uczyć w liceum, technikum czy szkole branżowej. Na zdjęciu Targi Edukacyjne, które odbywały się w poprzednich latach
Uczniowie mogą wybrać, czy chcą się uczyć w liceum, technikum czy szkole branżowej. Na zdjęciu Targi Edukacyjne, które odbywały się w poprzednich latach

Uczniowie mogą wybrać maksymalnie 6 szkół, odpowiadających ich zainteresowaniom (szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy uczniowi najbardziej). Nie ma ograniczeń w przypadku liczby oddziałów. 

Absolwent 8-letniej szkoły podstawowej, może zdecydować się na następujące typy szkół ponadpodstawowych:

  • 4- letnie liceum ogólnokształcące,
  • 5- letnie technikum,
  • 3-letnia branżowa szkoła I stopnia.

Nauka w dwóch pierwszych typach szkół kończy się egzaminem maturalnym, natomiast uczęszczanie do technikum i szkoły branżowej daje możliwość uzyskania zawodu. Ukończenie tej ostatniej nie zamyka drogi do zdania matury. Po szkole branżowej I stopnia można kontynuować naukę w branżowej szkole II st. lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. 

Harmonogram rekrutacji został określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (terminy są takie same w całej Polsce). Nabór rozpoczął się w poniedziałek, 15 czerwca. Czas na złożenie dokumentów i uzupełnienie ich o świadectwo ukończenia szkoły młodzież ma do 10 lipca (w przypadku oddziałów dwujęzycznych, sportowych i międzynarodowych, gdzie konieczne jest przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych i testów predyspozycji, do 22 czerwca). Z kolei w dniach 31 lipca - 4 sierpnia donieść należy zaświadczenie o wynikach egzaminu. Przełom miesiąca to także czas, w którym uczeń może zmienić zdanie w sprawie szkoły, do której kandyduje i przenieść dokumenty do innej placówki.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia. Wolę przyjęcia należy potwierdzić w terminie 13 - 18 sierpnia. Wówczas do szkoły należy dostarczyć także oryginały dokumentów. W przypadku szkół branżowych niezbędne są również orzeczenia lekarskie. 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane dokumenty mogą być złożone w formie elektronicznej (z wyłączeniem potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły). Ze względu na ograniczenia czasowe w tym roku nie zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. Kandydaci, którzy nie dostali się do wybranych szkół, będą musieli zwrócić się z prośbą o przyjęcie bezpośrednio do dyrektorów poszczególnych placówek. 

Informacje o ofercie poszczególnych szkół można znaleźć na stronie Nabór 2020.

AJ