Rozruch spalarni odpadów zgodnie z planem

Miasto Poznań i gminy tworzące ZM GOAP ustaliły miedzy sobą treść umowy na zagospodarowanie odpadów w okresie tzw. gorącego rozruchu Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. W tym czasie, tj. do listopada br., za zagospodarowanie tony odpadów GOAP zapłaci o 80 zł mniej niż obecnie. Łączna ilość dostarczonych do listopada odpadów wyniesie 103 tysiące ton

Spalarnia śmieci
Spalarnia śmieci

Z uwagi na wątpliwości złożone przez prawników i Regionalną Izbę Obrachunkową - dotyczące przyjętej po uruchomieniu spalarni formuły prawnej współpracy Miasta i ZM GOAP w zakresie zagospodarowania odpadów - konieczne jest znalezienie nowego rozwiązania. Na poniedziałkowym spotkaniu ZM GOAP wszyscy obecni wyrazili wolę kontynuowania współpracy i wypracowania optymalnej polityki w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie działania Związku.

Od dnia 31 marca br. wszystkie odpady zmieszane wytwarzane na terenie działania GOAP będą kierowane bezpośrednio do spalarni, zgodnie z założonymi terminami. Rozruch spalarni odbędzie się 8 kwietnia br.

Biuro prasowe