Rozstrzygnięto konkurs na najlepsze prace doktorskie i magisterskie

Już po raz 16. Miasto przyznało nagrody za najlepsze prace doktorskie i magisterskie obronione na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych.

Udział w konkursie mogą wziąć absolwenci szkół wyższych i osoby, które kontynuują karierę naukową
Udział w konkursie mogą wziąć absolwenci szkół wyższych i osoby, które kontynuują karierę naukową

Do konkursu co roku mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania jako silnego ośrodka naukowego.

O niesłabnącej popularności konkursu świadczą liczby. Na jego XVI edycję wpłynęło 118 prac, w tym 52 rozprawy doktorskie i 66 prac magisterskich. Przykładowe dziedziny zgłębiane przez studentów to: fizyka, statystyka, budownictwo, nauki inżynieryjno-techniczne, nauki farmaceutyczne, biologia molekularna oraz etnologia i antropologia.

Prace za każdym razem ocenia kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki urzędu, Rady Miasta Poznania oraz poznańskich uczelni.

- Konkurs to jeden z przykładów współpracy Miasta ze środowiskiem akademickim. Cieszę się, że wzbudza tak duże zainteresowanie. Pragniemy w ten sposób włączać młode talenty w działania na rzecz naszego miasta oraz promować ich osiągnięcia naukowe - mówi Katarzyna Kierzek-Koperska, przewodnicząca kapituły, zastępczyni prezydenta Poznania. - Wyłonienie laureatów i laureatek było bardzo trudnym zadaniem, ponieważ poziom zgłoszonych prac był bardzo wysoki, a tematyka zróżnicowana - dodaje.

Decyzją kapituły w kategorii prac doktorskich przyznano 3 równorzędne nagrody w wysokości 8.000 zł oraz 8 honorowych wyróżnień, natomiast w kategorii prac magisterskich - 3 równorzędne nagrody w wysokości 4.000 zł oraz 12 honorowych wyróżnień.

Łącznie we wszystkich dotychczasowych edycjach konkursu nagrodzono i wyróżniono 222 prace.

Konkurs na najlepsze prace doktorskie i magisterskie realizowany jest przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP.

W tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną obrady kapituły konkursu przeprowadzono zdalnie. Zrezygnowano także z uroczystej gali. Dyplomy zostaną wysłane laureatom drogą pocztową. 

Listę laureatów można znaleźć na stronie: https://www.poznan.pl/mim/studia/laureaci-konkursu-edycja-2019-2020,p,181,182,50430.html

WRMiWM