RUSZA REMONT ULICY PÓŁWIEJSKIEJ

ul. Półwiejska przed remontem - grafika artykułu
REMONT PÓŁWIEJSKIEJ

W poniedziałek, 16 lutego br. rozpoczyna się przebudowa ulicy Półwiejskiej na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Strzeleckiej (528 mb). Na powierzchni 8.460 m² zostanie ułożona nowa nawierzchnia z kostki granitowej i płyt betonowych. Ulica zyska także nowe, oryginalne oświetlenie w postaci 25 lamp i oświetlenia diodowego w nawierzchni. Z myślą o poprawie bezpieczeństwa mieszkańców wykonane zostaną przyłącza do systemu monitoringu, którym w przyszłości ma zostać objęta ulica. Półwiejska wzbogacona zostanie również o małą architekturę: donice z kwiatami i miejsca do odpoczynku. Wg inwestora - Zarządu Dróg Miejskich - ulica w niedługim czasie powinna stać się reprezentacyjnym deptakiem Poznania.
Projekt architektoniczny ulicy powstał w Autorskiej Pracowni Architektonicznej ARPA Jerzego Gurawskiego, a wykonawczy w Biurze Inżynierii Transportu. Generalnym wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg - Roman Dyba. Modernizacja ulicy rozpocznie się od przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej. Przebudowa infrastruktury podzielona została na kilka etapów, tak aby zapewnić stały dostęp do posesji i sklepów, dzięki temu zminimalizowane zostaną utrudnienia w ruchu pieszym i problemy z zaopatrzeniem punktów handlowych.
Przed rozpoczęciem prac, z inicjatywy Prezydenta Miasta, w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie mieszkańców i kupców z ulicy Półwiejskiej z przedstawicielami ZDM i wykonawcy, na którym przedstawiono harmonogram prac i przewidywane utrudnienia.
Remont ulicy potrwa do końca sierpnia 2004 r.
Całkowity koszt robót budowlanych wyniesie ok. 7,5 mln zł z czego budżet miasta pokryje ok. 5,5 mln zł. Koszty przebudowy kanalizacji, wodociągu, gazociągu oraz telekomunikacji pokrywają gestorzy sieci.

sieci społecznościowe