Ruszył przetarg na prace na Górnym Tarasie Rataj

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj od os. Lecha do ronda Żegrze. Miasto Poznań, w perspektywie do 2023 roku, wyda prawie 1,5 mld zł na inwestycje dedykowane transportowi zbiorowemu, z czego ponad 630 mln zł stanowić będzie dofinansowanie unijne.

Ruszył przetarg na prace na Górnym Tarasie Rataj - grafika artykułu
Ruszył przetarg na prace na Górnym Tarasie Rataj

- To kolejny etap inwestycji transportowych dofinansowanych ze środków europejskich. Ogłoszony właśnie przetarg jest w trybie "Buduj". Mamy dokumentację projektową, która jest istotnym elementem tego postępowania. W drugiej kolejności będziemy realizować etap związany z budową układu torowego i drogowego w ciągu ul. Unii Lubelskiej. Przetarg z tym związany planujemy ogłosić w sierpniu tego roku - mówi Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Miasta Poznania. - Nowoczesna infrastruktura torowo-sieciowa jest niezbędnym elementem funkcjonowania komunikacji  publicznej w każdym mieście. Działamy na wielu frontach, zarówno przeprowadzając niezbędne remonty przeprowadzając 25 milionów zł rocznie na modernizację tej infrastruktury, jak i działając w ramach dużych inwestycji drogowych i drogowo-torowych.

Na wykonanie wszystkich prac budowlanych, Zamawiający przewidział 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym czas ten może ulec zredukowaniu, ze względu na skrócenie terminu wykonania wynikającego ze złożonej przez Wykonawcę oferty. Termin składania ofert upłynie 23 kwietnia o godz. 11:45.

Zamówienie stanowi część zadania inwestycyjnego "Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka-os Lecha-rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej". Projekt jest dofinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w obrębie działania 6.1 "Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach" (Fundusz Spójności). Pokryją one ponad 30% całości kosztów inwestycji.

W ramach inwestycji przebudowane będzie zarówno torowisko, jak i drogi wzdłuż GTR. W zakres prac "tramwajowych", czyli związanych z Zarządem Transportu Miejskiego, wejdzie m.in.: kompletna przebudowa torowiska z siecią trakcyjną na całym odcinku, budowa i przebudowa przystanków tramwajowych oraz tramwajowo-autobusowych, rozbudowa ronda Żegrze, przebudowa fragmentów ulic kolidujących z trasą tramwajową, przebudowa stacji prostownikowej Żegrze oraz stacji transformatorowej ENEA, wyposażenie infrastruktury drogowo-torowej w elementy stałej organizacji ruchu i bezpieczeństwa (w tym sygnalizacji świetlnej), przebudowa i budowa chodników oraz dróg rowerowych, budowa monitoringu wizyjnego, budowa i przebudowa infrastruktury (oświetlenia, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, gazowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej), budowa sieci do nawadniania terenów zielonych.

Część drogową, realizowaną dla Zarządu Dróg Miejskich, stanowi wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do ronda Żegrze (odcinek II) w Poznaniu oraz realizację usług/dostaw związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi. Przebudowane będzie również skrzyżowania ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska.  

Komunikacja podczas przebudowy

Ruch tramwajowy w ciągu ul. Chartowo i Żegrze od tunelu na os. Lecha do przystanku Żegrze I zostanie do końca roku utrzymany, Za przystankiem Żegrze I zostanie zbudowany tymczasowy zjazd torowy umożliwiający przejazd tramwaju na drugi tor.

- Podczas prac na rondzie Żegrze, równolegle z tramwajem, wprowadzimy autobus "za tramwaj" pomiędzy rondem Starołęka a ul. Piaśnicką. W godzinach szczytu będą one jeździły w takcie, co 7,5 minuty, a tramwaje dojeżdżające do przystanku Żegrze I - co 10 minut - wyjaśnia Piotr Snuszka, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. - Od nowego roku, jeżeli warunki atmosferyczne na pozwolą na rozpoczęcie prac, zamkniemy tę trasę i będzie ona obsługiwana tylko autobusem "za tramwaj". Jego częstotliwość będzie zwiększona i będzie jeździł, co 5 minut. Pozostałe linie, które teraz jeżdżą przez "górny taras", czyli 1 i 5, pojadą ul. Zamenhofa i dalej odpowiednio - "jedynka" na Franowo, a "piątka", przez Kórnicką po swojej stałej trasie.

Szczegóły dot. przetargu można znaleźć na stronie http://pozim.pl/zamowienia-publiczne/wszczete/przebudowa-trasy-tramwajowej-na-odcinku-od-os-lecha-do-ronda-zegrze

op RB

sieci społecznościowe