Ruszyła rejestracja na debatę o środowisku

Obecnie problemy środowiskowe, klimatyczne czy gospodarcze są jednymi z głównych tematów w dyskusji społecznej. Z odpowiedziami na najważniejsze kwestie przychodzi debata "Powietrze z klimatem". Można już rejestrować swój udział.

Plakat z informacjami o wydarzeniu oraz niebieskimi elementami graficznymi - latawcem, ptakiem i budynkami - grafika artykułu
Z odpowiedziami na najważniejsze kwestie środowiskowe przychodzi debata "Powietrze z klimatem"

Wydarzenie odbędzie się 7 grudnia 2022 r., w godzinach 11:00 -14:00 w formule online na stronie klimatisrodowisko.pl. Udział w spotkaniu należy potwierdzić poprzez wypełnienia  formularza interaktywnego na stronie debaty.

Debata odbywa się w trudnym czasie nawarstwiania się problemów środowiskowych, klimatycznych, gospodarczych i geopolitycznych mających wymiar globalny, ale przede wszystkim dotykający lokalne społeczności. Bieżące problemy gospodarcze ze zwiększającą się skalą inflacji prowokują pytania o strategiczne priorytety działań. Wśród nich nie może zabraknąć spraw ochrony powietrza i klimatu.

Debata "Powietrze z klimatem" jest samorządową inicjatywą poświęconą dążeniom miasta do neutralności klimatycznej oraz walki ze smogiem w wymiarze zarządzania środowiskiem i wdrażania konkretnych rozwiązań proklimatycznych.

Do prezentacji swoich doświadczeń zaproszeni zostali przedstawiciele administracji rządowej, środowisk naukowych, społecznych, ochrony zdrowia, a także znaczących przedsiębiorstw na terenie Poznania skutecznie wprowadzających rozwiązania w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mogli wymienić swoje poglądy i doświadczenia związane z tą tematyką - z szerokim udziałem wszystkich zainteresowanych mieszkańców, ale nie tylko. Poznań prowadzi szeroki dialog publiczny w tym obszarze, tym bardziej, że obszerność zagadnień wymusza stałe monitorowanie sytuacji i podejmowanie niekiedy szybkich decyzji. Czym szersze będzie grono rozumiejących wagę zagadnień i znających kierunki rozwoju, tym lepiej dla środowiska, całego miasta i wszystkich mieszkańców. 

Debata odbędzie się w formule online 7 grudnia 2022 r., w godzinach 11:00 - 13:40. Obowiązuje rejestracja. Informacja o rozpoczęciu zapisów udziału w debacie przekazana zostanie w późniejszym terminie

Wydarzenie jest organizowane przez Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania. 

PD

sieci społecznościowe