Ruszyła Szkoła Liderów Miasta Poznania

Jak rozwinąć skrzydła, poznać sojuszników ważnych spraw i zaangażować się w zmiany w mieście? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań ma przynieść Szkoła Liderów Miasta Poznania - bezpłatny program rozwojowy dla liderów biznesu, organizacji społecznych i samorządu. Jego inauguracja odbyła się w piątek - ze względu na aktualną sytuację epidemiczną na platformie internetowej.  

Ilustracja przedstawia screen z platformy zoom. Widać na nim małe zdjęcia uczestników panelu. - grafika artykułu
Inauguracja Szkoły Liderów Miasta Poznania odbyła się w piątek - ze względu na aktualną sytuację epidemiczną na platformie internetowej

- Połączyła Was wszystkich miłość do miasta Poznania. Mamy nadzieję, że to co Wam damy w tej szkole pozwoli tę miłość przekształcić we wspólne, odważne, innowacyjne działanie - powitała uczestników Katarzyna Czajka - Chełmińska, wiceprezeska Fundacji Szkoła Liderów. - Szkoła zaczyna się w bardzo niecodziennych okolicznościach. Nigdy wcześniej, a przynajmniej przez ostatnie 30 lat przywództwo nie było tak ważne, jak w tej chwili. Czasy wymagają odwagi i gotowości do podejmowania ryzyka, zdolności do radzenia sobie w nieprzewidywalnych sytuacjach. Ta szkoła jest miejscem, w którym będziecie mogli rozwijać swoje przywództwo, wzmacniać swoją rolę w mieście. 

Uczestników Szkoły Liderów powitał Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania oraz absolwent jednej z wcześniejszych edycji programu. 

- Miasto to przede wszystkim mieszkańcy, wśród których kluczowi są liderzy. Liderzy różnych grup społecznych: samorządowcy - radni miejscy i osiedlowi, członkowie organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy. To grupy społeczne, które mają bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie miasta. W interesie nas - jako poznaniaków i poznanianek - jest, aby ta wrażliwość na potrzeby samorządu była jak największa. Mogą to zapewnić liderzy, którzy przewodząc pewnym grupom potrafią ze sobą współpracować, ale też włączają się w życie miasta, rozumieją potrzeby różnych grup społecznych, potrafią rozwiązywać problemy, wsłuchiwać się w głos mieszkańców i proponują rozwiązania, które sięgają w przyszłość - mówił Mariusz Wiśniewski. 

Organizację programu w Poznaniu wspiera także Fundacja Veolia Polska.

- Odwiedziliśmy już wiele miast. Za każdym razem jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Wiem, że umiejętności które zdobędziecie oraz to, czego się nauczycie będzie Wam profitować przez resztę życia. Potraktujcie Szkołę Liderów jako miejsce do budowania relacji, które mogą procentować przez następne lata, przede wszystkim przynosić korzyści dla ukochanego miasta - mówiła do uczestników programu Izabela Rakuć-Kochaniak, prezeska Fundacji Veolia Polska.

Szkoła Liderów Miasta Poznania to bezpłatny program rozwojowy adresowany do pełnoletnich aktywnych liderów i liderek reprezentujących różne sektory, wizje i interesy: samorządowców, osób kierujących instytucjami publicznymi, liderów organizacji społecznych i nieformalnych grup, przedsiębiorców zaangażowanych w rozwój miasta, społeczności akademickiej i mediów lokalnych. Program rozwojowy obejmuje warsztaty umiejętności przywódczych, komunikacji i myślenia strategicznego. To także seminaria na temat innowacji, społeczeństwa i polityki, wspólne budowanie lokalnego networkingu aktywnych liderów i liderek miasta, spotkania z ekspertami w dziedzinie rozwoju miast i przywództwa. 

Podczas pierwszego zjazdu uczestnicy przejdą szkolenie wprowadzające do programu i do przywództwa z wykorzystaniem gier szkoleniowych. Szkolenia będą dotyczyły takich zagadnień jak: budowanie grupy, poznanie siebie, indywidualnych predyspozycji i umiejętności, budowanie zaufania oraz rozwój kompetencji liderskich (w tym skuteczności, efektywności i zaangażowania).

Program Szkoła Liderów dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania (autorami poprawki budżetowej byli radni Marta Mazurek, Łukasz Mikuła i Filip Olszak) oraz Fundacji Veolia Polska. 

Od 2017 roku Fundacja Szkoła Liderów  z Fundacją Veolia Polska i miastami z sukcesem realizują program Szkoła Liderów Miast, skierowany do liderów samorządu, organizacji pozarządowych i biznesu z wybranych miejscowości, którzy wspólnie przechodzą kurs liderski i wiedzy o mieście, by ponad podziałami wypracowywać rekomendacje i wskazówki dla władz swoich miast, a następnie wdrażać pomysły w życie. Dotychczas program odbył się w 12 miastach w całej Polsce, a w gronie absolwentów jest już 140 osób. 

AJ

sieci społecznościowe