Spis Rolny - ważna zmiana

Powszechny Spis Rolny kończy się w poniedziałek, 30 listopada. Jednak już od poniedziałku, 23 listopada na wszystkich użytkowników gospodarstw czeka ważna zmiana. Od tego dnia samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji.

Grafika: zielone tło, po prawej twarze dwóch mężczyzn i kobiety wykadrowane w owalu, na tle łanów zboża. Obok napis: Powszechny Spis Rolny - grafika artykułu
Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada

To ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w Powszechnym Spisie Rolnym. Od poniedziałku rolnicy mają na to 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji.  Wcześniej termin ten wynosił 14 dni, później 5, ale ze względu na to, że spis wkrótce dobiega końca, został ograniczony do dwóch dni. Po upływie tego czasu logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z osobami, które nie zakończą uzupełniania formularza, skontaktuje się rachmistrz.

Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br. Jeśli użytkownik gospodarstwa rolnego nie dokona samospisu, również skontaktuje się z nim rachmistrz. Udzielenie mu informacji jest obowiązkowe. 

Czym jest Powszechny Spis Rolny

Ankieta obejmuje nie tylko użytkownika gospodarstwa, ale też jego rodzinę pracującą przy produkcji rolniczej (mieszkającą wspólnie i oddzielnie), kierującego gospodarstwem, osoby pracujący w ramach pomocy sąsiedzkiej, pracowników najemnych (stałych i dorywczych) oraz kontraktowych (z firm zewnętrznych), także cudzoziemców. 

Pytania dotyczą pracy w gospodarstwie rolnym w ciągu 12 miesięcy - od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. Ważny jest nie tylko fakt wykonywania danego zajęcia, ale też m.in. kwestia nakładu pracy, czyli czas poświęcony produkcji rolniczej i organizacji gospodarstwa (liczony w etatach lub jego częściach).

Drugi blok pytań dotyczy bieżącej aktywności ekonomicznej - od 26 maja do 1 czerwca 2020 r. Obejmuje on użytkownika gospodarstwa rolnego oraz mieszkających i pracujących z nim członków rodziny. Chodzi o każdą działalność przynoszącą dochód (w formie pieniężnej lub niepieniężnej). Pozwoli to stwierdzić, czy praca w gospodarstwie rolnym jest dla użytkownika i członków jego rodziny zajęciem jedynym czy dodatkowym. 

W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 zbierane są też informacje dotyczące faktu wykonywania innej niż rolnicza działalności zarobkowej, związanej z gospodarstwem rolnym, w tym m.in.: agroturystyki, rękodzieła, przetwórstwa produktów rolnych, produkcji energii odnawialnej, przetwarzania surowego drewna, akwakultury czy leśnictwa. 

Kierujący gospodarstwem rolnym powinien odpowiedzieć także na pytania, m.in. o poziom wykształcenia ogólnego i rolniczego, uczestnictwo w kursach doszkalających, doświadczenie w kierowaniu gospodarstwem rolnym czy posiadanie tzw. planu bezpieczeństwa, czyli zasad ochrony zdrowia i życia.

Wszystkie te zagadnienia posłużą analizie rolnictwa jako rynku pracy. Zbadana zostanie też sytuacja społeczno-gospodarcza polskiego rolnictwa. Odpowiedzi na wspomniane pytania, w powiązaniu z innymi danymi przekazanymi w spisie, pomogą określić przy jakiej wielkości gospodarstwa, skali produkcji rolniczej i jej rodzaju, prowadzenie takiej działalności wymaga nie tylko pełnego zaangażowania zawodowego rolnika i jego rodziny, ale też zatrudnienia dodatkowych pracowników.

AW

sieci społecznościowe