SPOTKANIE Z FRANCUSKĄ IZBĄ PRZEMYSŁOWO - HANDLOWĄ

Prezydent Ryszard Grobelny spotkał się dziś w Warszawie z przedstawicielami Francuskiej Izby Przemysłowo - Handlowej. Spotkanie z 20 reprezentantami firm francuskich odbyło się w ramach cyklicznych śniadań z przedstawicielami świata polityki. Prezydent Grobelny gościł na śniadaniu w podwójnej roli - prezydenta Poznania i prezesa Związku Miast Polskich. Tematem były możliwości inwestowania w Poznaniu oraz współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Prezydent przedstawił charakterystykę Poznania i politykę inwestycyjną Miasta. Rozmawiano również o przedsięwzięciach z zakresu partnerstwa publiczno - prywatnego. Prezydent Grobelny wyraził nadzieję, że spotkanie z potencjalnymi inwestorami zainauguruje współpracę i zaowocuje konkretnymi przedsięwzięciami.

sieci społecznościowe