STARY MARYCH STANĄŁ NA PÓŁWIEJSKIEJ

STARY MARYCH
STARY MARYCH

Dzisiaj, w samo południe, u wylotu ul. Półwiwejskiej w Poznaniu stanął pomnik Starego Marycha, najsłynniejszego poznańskiego gawędziarza - orędownika gwary miejskiej stolicy Wielkopolski. Stary Marych to postać literacka wymyślona przez poznańskiego satyryka Juliusza Kubla, która na trwałe wpisała się w świadomość mieszkańców miasta. Przez wiele lat odtwarzał ją w radio znany aktor Marian Pogasz.
W dzisiejszej uroczystości wzięli udział liczni goście. Władze Miasta reprezentowali: prezydent Ryszard Grobelny, przedstawiciele Zarządu Miasta, przewodniczący Rady Miasta Dariusz Lipiński i radni.
Odsłonięcia rzeźby wykonanej przez Roberta Sobocińskiego dokonał prof. Stefan Stuligrosz.
Inicjatorami powstania pomnika byli Radio Merkury i Gazeta Wielkopolska. Pomnik stanął dzięki hojności wielu poznańskich firm i mieszkańców.