Stypendia dla stażystów poznańskich firm

Ruszyła nowa edycja programu stypendialnego, w którym mogą wziąć udział pracodawcy oraz studenci i studentki poznańskich uczelni. Stypendium Miasta Poznania w wysokości 6 tys. zł przyznawane jest na maksymalnie 6 miesięcy.

Na zdjęciu znajduje się informacja o kolejnej edycji programu stypendialnego. W tle widać ręce osoby piszącej w zeszycie, notes, filiżankę oraz telefon - grafika artykułu
Ruszyła nowa edycja programu stypendialnego, w którym mogą wziąć udział pracodawcy oraz studenci i studentki poznańskich uczelni

Program, koordynowany przez Biuro Obsługi Inwestorów UMP, jest skierowany do studentów i studentek przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia w Poznaniu. 

Organizatorem stażu może zostać firma mająca siedzibę (oddział/biuro) w stolicy Wielkopolski. Ze stypendium mogą skorzystać mieszkający w Poznaniu studenci i studentki poznańskich uczelni, którzy zostaną przyjęci na staż przez jego organizatora. Wyjątkowo - możliwe jest przyznanie stypendium osobie, która nie mieszka w naszym mieście. Wymogiem jest spełnienie pozostałych warunków.

Kwota stypendium może być przeznaczona na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów stażu w kraju lub za granicą, takie jak wydatki na szkolenie, podróż, utrzymanie, zakwaterowanie itp.

Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Poznania (plac Kolegiacki 17) - do momentu wyczerpania przeznaczonych na program środków. Dokumenty można także wysłać pocztą.

Stypendia przyznawane są od 2015 r. Do tej pory kwotą 250 tys. złotych Miasto Poznań wsparło już 40 staży. W zeszłym roku w wyniku organizacji staży, poznańscy pracodawcy stworzyli 8 nowych miejsc pracy.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 61 878 49 94 lub pisząc e-mail na adres: edyta_fila@um.poznan.pl.

WRMiWM

Załączniki

sieci społecznościowe