Tańszy parking Park&Ride

Od wtorku, 11 czerwca, zaczną obowiązywać nowe zasady korzystania z parkingu typu "Parkuj i Jedź".  Do bezpłatnego parkowania uprawniać będą wszystkie bilety długookresowe w wariantach obejmujących strefę A. Kierowcy, którzy ich nie mają, za postój zapłacą tylko 10 zł, czyli 5 złotych mniej niż dotychczas.

Taniej na parkingu Park&Ride
Taniej na parkingu Park&Ride

Do bezpłatnego pozostawienia auta na parkingu "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) uprawniać będą nie tylko bilety okresowe na sieć, ale również trasowane oraz bilety w Programie Premiowym i zakupione w ramach oferty PEKA Firma, pod warunkiem obejmowania swym zakresem strefy A. Dodatkowo, od 11 czerwca, zmienia się opłata za parkowanie dla osób nieposiadających wymienionych wyżej biletów - teraz będzie wynosić 10 zł.

Celem tworzenia parkingów "Parkuj i Jedź" jest zachęcenie osób dojeżdżających do Poznania samochodami osobowymi do pozostawiania aut i kontynuowania podróży komunikacją miejską.

Obecnie w Poznaniu funkcjonuje pierwszy z zaplanowanych parkingów P&R. Lokalizacja (w pobliżu przystanku PST Szymanowskiego) pozwala na sprawną i wygodną przesiadkę na szybki tramwaj. Trwają już prace związane z powstaniem trzech nowych parkingów tego typu: przy rondzie Starołęka, ul. Biskupińskiej oraz przy ul. św. Michała. Obiekty mają powstać do października 2020 roku.

W połowie maja Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę dotyczącą zasad korzystania z parkingów typu "Parkuj i Jedź". Wprowadzono nowe rodzaje biletów, które umożliwiają bezpłatne korzystanie z parkingów. Od wtorku - bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat - można będzie pozostawić samochód na parkingu P&R na podstawie następujących, ważnych w strefie A, w chwili rozpoczęcia i zakończenia parkowania, biletów:

 • okresowy imienny na sieć, normalny lub ulgowy 50%,
 • Metropolitalny lub Bilet Metropolitalny z ulgą, na sieć,
 • na rok szkolny, na sieć,
 • semestralny, na sieć,
 • dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, na sieć,
 • dla Honorowych Dawców Krwi, na sieć,
 • socjalny, na sieć,
 • dla kierowców autobusów i motorniczych, na sieć,
 • dla pracowników MPK i ich rodzin, na sieć,
 • Seniora, na sieć,
 • okresowy imienny na trasę do 6, do 18 lub do 24 przystanków normalny lub ulgowy 50%,
 • w Programie Premiowym na sieć, normalny lub ulgowy 50%,
 • w Programie Premiowym dla osób korzystających z "Biletu Metropolitalnego, na sieć", normalny lub ulgowy 50%,
 • PEKA Firma na sieć, normalny lub ulgowy 50%.

11 czerwca zacznie obowiązywać również - zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania - nowy cennik korzystania z parkingu "Parkuj i Jedź". Wysokość opłaty parkingowej zostaje obniżona z 15 zł do 10 zł - co jest zbieżne z obniżeniem w taryfie biletowej ceny biletu 24-godzinnego na strefę A, która zacznie obowiązywać od 1 sierpnia.

Opłata za parkowanie obowiązuje od momentu wjazdu na parking do zakończenia doby parkingowej (parking jest otwarty 7 dni w tygodniu w godzinach 4.30-2.30, z codzienną przerwą na konserwację od godz. 2.30 do godz. 4.30).

Na podstawie dowodu wjazdu kierowcy mogą - bez konieczności dodatkowego zakupu biletu na autobus czy tramwaj - korzystać z transportu publicznego organizowanego przez ZTM we wszystkich strefach.

ZTM