Trzech chętnych na przebudowę Rynku Łazarskiego

W trzecim przetargu na kompleksową modernizację Rynku Łazarskiego w Poznaniu zgłosiły się trzy firmy. Decyzja o przeniesieniu tymczasowego targowiska poza obszar objęty inwestycją i skróceniu zakładanego czasu realizacji robót budowlanych z blisko dwóch i pół roku do około półtora roku przełożyła się na oferty niższe o około 14 mln zł. 

Trzech chętnych na przebudowę Rynku Łazarskiego
Trzech chętnych na przebudowę Rynku Łazarskiego

Zmiany warunków przetargu wpłynęły na większe zainteresowanie realizacją inwestycji wśród wykonawców oraz niższe kwoty ofert. Dwie firmy, Budimex i Skanska, zaoferowały wykonanie inwestycji za kwotę o około 14 mln zł niższą w porównaniu do poprzedniego przetargu (wówczas jedyną propozycję złożyła spółka Budimex na 56,6 mln) - odpowiednio za 43,4 oraz 42,4 mln zł. Trzecia oferta firmy Jakon opiewa na kwotę ponad 53 mln. złotych. Najniższa ze złożonych ofert przekracza jednak o około 7 mln zł zakładany budżet inwestycji.

Obecnie trwają analizy dokumentów przetargowych, a po ich zakończeniu Miasto i Radni będą musieli podjąć decyzję co do ewentualnego zwiększenia środków na przebudowę rynku.

W pierwszym przetargu, ogłoszonym w lipcu zeszłego roku, mimo wielu pytań potencjalnych wykonawców, nie wpłynęła żadna oferta, a postępowanie musiało zostać unieważnione. W drugim postępowaniu ogłoszonym w styczniu 2019 r., przy jednoczesnym zwiększeniu kwoty przewidzianej na realizację, wpłynęła jedna oferta na kwotę znacznie przekraczającą zarezerwowany na ten cel budżet.

Podjęto decyzję, by przed ogłoszeniem kolejnego postępowania przetargowego zmienić założenia związane z trybem i harmonogramem realizacji inwestycji. Postanowiono zmodyfikować zapisy przetargowe, łagodząc wymagania stawiane potencjalnym wykonawcom. Założono, że najistotniejszą zmianą, która może wpłynąć na wartość składanych ofert jest skrócenie czasu realizacji inwestycji do półtora roku i zrealizowanie jej w jednym etapie. Taki wariant zakładał konieczność organizacji tymczasowego targowiska poza obszarem inwestycji. Propozycja zakładająca przenosiny na parking za szkołą muzyczną przy ul. Głogowskiej tymczasowego targowiska została przedstawiona kupcom.

Rewaloryzacja Rynku Łazarskiego w Poznaniu realizowana jest w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną i w oparciu o koncepcję, która zwyciężyła w konkursie urbanistyczno-architektonicznym. Prace modernizacyjne, po wybraniu wykonawcy, potrwają około 1,5 roku.

Rynek Łazarski jest głównym punktem tzw. "Dolnego Łazarza" i stanowi lokalne centrum integrujące dzielnicę. Zaplanowana inwestycja ma wzmocnić i wydobyć potencjał społeczny, kulturalny i handlowo-usługowy tej przestrzeni. Oprócz zmodernizowanej funkcji handlowej Rynek pełnić będzie także funkcję miejsca spotkań, wypoczynku i organizacji wydarzeń kulturalnych. Projektowana przestrzeń została podzielona funkcjonalnie w formule 50/50 - połowa przestrzeni przeznaczona na obsługę komunikacyjną oraz targowisko, a druga połowa na przestrzeń publiczną i rekreacyjną. Po zakończeniu inwestycji obszar Rynku Łazarskiego stanie się przyjazną mieszkańcom zieloną strefą rekreacji i wypoczynku.

RB