Trzy nowe Park&Ride

Wyłoniono wykonawcę, który zaprojektuje, wybuduje i wyposaży nowe parkingi typu Park&Ride. Powstaną one przy: rondzie Starołęka, ul. Biskupińskiej oraz ul. św. Michała. Będą gotowe jesienią 2020 roku.

w - grafika artykułu
Od ponad roku działa już parking typu Park

Projekt obejmuje budowę nowych, utwardzonych nawierzchni placów i zatok parkingowych.

Parkingi zostaną wyposażone w stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami oraz wiaty ze stojakami rowerowymi.

Celem inwestycji jest wybudowanie trzech zintegrowanych węzłów przesiadkowych umożliwiających dogodną zmianę środka  transportu. Mają one łączyć transport kolejowy, autobusowy, tramwajowy, samochodowy, motocyklowy, rowerowy i pieszy.

Jeden z parkingów Park&Ride powstanie przy rondzie Starołęka. Kolejny na placu pomiędzy ulicami: Warszawską, Św. Michała i Świętojańską. Samochody będzie również można zostawiać przy stacji kolejowej Poznań Strzeszyn, w okolicach ul. Biskupińskiej.

Do zadań wykonawcy w każdej lokalizacji będą należały m.in. prace rozbiórkowe i przygotowawcze, przygotowanie infrastruktury podziemnej, ułożenie nawierzchni, wykonanie ogrodzenia i bramownicy, montaż oświetlenia, monitoringu wizyjnego, automatycznych sanitariatów (przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami), małej architektury oraz tablic informacyjnych.

Wybudowane zostaną ciągi pieszo-rowerowe stanowiące dojście do miejsc parkingowych oraz jezdnie manewrowe na placu postojowym. Projekt obejmuje także wykonanie i instalację lokalnych systemów parkingów P&R, montaż kas biletowych oraz terminali wjazdowych i wyjazdowych. Początek prac budowlanych planowany jest na grudzień 2019 roku. Mają się one zakończyć do października 2020 roku.

Cała inwestycja jest współfinansowana ze środków UE  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

- Budowa parkingów P&R jest istotnym elementem polityki mającej poprawić komunikację w Poznaniu i przede wszystkim zachęcać mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego. Zrobimy wszystko, by zgodnie z planem, to jest za ok. 1,5 roku, poznaniacy mogli korzystać z tych trzech nowych parkingów - podkreśla Marcin Gołek, wiceprezes Poznańskich Inwestycji Miejskich.

Od ponad roku działa już parking P&R na Piątkowie, przy ul. Szymanowskiego.

sieci społecznościowe