Uroczysta sesja rady miasta

29 czerwca, w święto patronów Poznania, odbyła się uroczysta sesja rady miasta. Tym razem wyjątkowa - bo prowadzona w reżimie sanitarnym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Statuetkę i tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania przyznano prof. Marii Siemionow. Podczas sesji wręczono też tytuły Zasłużonych dla Miasta Poznania oraz nagrody: naukową, artystyczną i sportową.

W tym roku uroczysta sesja rady miasta odbyła się na terenie MTP.
W tym roku uroczysta sesja rady miasta odbyła się na terenie MTP.

Uroczystą sesję, która odbyła się w tym roku na Sali Ziemi MTP, poprowadził Grzegorz Ganowicz. Spotkanie rozpoczął od podziękowań dla przedstawicieli ochrony zdrowia za ich wysiłek i trudną pracę oraz dla poznaniaków - za ich odpowiedzialną postawę podczas pandemii i wspieranie medyków. Przewodniczący rady miasta przypomniał też o dwóch ważnych rocznicach, które wspominamy tego roku: 40. rocznicy powstania Solidarności oraz 30. rocznicy samorządu w Polsce.

- Czterdzieści lat temu Polacy po raz pierwszy od drugiej wojny światowej mieli poczucie wspólnoty, którą tworzą - mówił Grzegorz Ganowicz. - Odważyli się publicznie mówić o potrzebie wolności i demokracji - i tego wołania nic już nie powstrzymało, ani dramat stanu wojennego, ani późniejsze lata. To dlatego udało się wygrać wybory w 1989 roku i rozpocząć naprawę państwa. Już wtedy dla wielu było oczywiste, że jednym z filarów tej zmiany było zbudowanie samorządów. Zasadę ich działania można streścić: "tyle władzy, na ile to konieczne, tyle wolności, na ile to możliwe". Nie wszyscy są w stanie się z tą definicją pogodzić. Przypominam te ważne rocznice nie tylko z kronikarskiego obowiązku, ale również dlatego, że wiążą się z nimi moje własne ważne, życiowe doświadczenia. Bardzo dotkliwie odczuwam więc, gdy dla doraźnej korzyści politycznej dorobek kilku pokoleń jest demolowany. I nie o politykę mi chodzi - lecz o wartości i zasady, które wynikają z tych przemian i są realizowane w samorządzie. O potrzebę wolności i demokracji, które są tak niezbędne do tego, by budować wspólnotę. Jej wartości doświadczamy w trudnych chwilach - i za to poczucie serdecznie mieszkańcom Poznania dziękuję.

Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta, w oficjalnym przemówieniu podziękował radnym, nagrodzonym poznaniakom i wszystkim mieszkańcom i mieszkankom miasta.

- Ostatnie miesiące to czas, który był i nadal jest dla nas wszystkich wyjątkowo trudny - mówił. - Epidemia postawiła przed nami wyzwania i problemy, z jakimi nie mieliśmy dotąd do czynienia. Wiele z nich dzięki dobrej współpracy udaje nam się rozwiązać. Dziękuję za zaufanie i wsparcie dla naszych decyzji w walce z koronawirusem. Ta walka nadal trwa - jednak nie możemy zaniedbywać i odkładać na lepsze czasy działań w innych obszarach. Zmiany klimatyczne, mobilność mieszkańców, smog, edukacja - to problemy cały czas aktualne i wymagające zaangażowania. Stajemy przed ogromnymi wyzwaniami. Są nimi: dążenie do poprawy jakości powietrza przez likwidację nieekologicznych źródeł ciepła i ograniczanie ruchu samochodowego w mieście; kwestia retencji wody; ochrona zieleni - czyli starania o zachowanie jak największej liczby drzew i zwiększanie poziomu nowych nasadzeń, szczególnie tam, gdzie ich brakuje. Poznań musi się rozwijać dalej, a pandemia będzie miała poważne skutki dla gospodarki. Musimy zabiegać o nowych inwestorów i nowych mieszkańców. Kluczowe będzie znalezienie równowagi pomiędzy priorytetowym traktowaniem przyrody i otwarciem na inwestycje. To oceniam jako największe stojące przed nami wyzwanie. Decyzje muszą być wyważone i racjonalne, niezależnie od towarzyszących im silnych emocji. Nie możemy wpaść w pułapkę działań pod publikę. Liczę, że działając solidarnie, sprostamy wyzwaniom, jakie stoją przed samorządem w tym trudnym dla Polski i świata czasie. Będziemy kontynuować pracę na rzecz Poznania i poznaniaków w oparciu o kompetencję i wiedzę. 

Honorowe obywatelstwo i Zasłużeni dla Miasta Poznania

W 2020 roku rada miasta nadała Honorowe Obywatelstwo Poznania prof. Marii Siemionow. Wybitna chirurg na co dzień mieszka w USA, nie mogła więc odebrać wyróżnienia osobiście. Absolwentka Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 2008 r. dokonała jednej z pierwszych na świecie operacji przeszczepienia twarzy. Na jej dorobek naukowy składają się badania doświadczalne w dziedzinie mikrokrążenia, nerwów obwodowych oraz transplantologii, jak również liczne badania kliniczne. Prof. dr hab. Maria Siemionow była wielokrotnie wyróżniana - w 2004 i ponownie w 2007 roku otrzymała James Barret Award, najbardziej prestiżową nagrodę w chirurgii plastycznej w Stanach Zjednoczonych za najlepszą publikację naukową. W 2009 roku za wkład w rozwój mikrochirurgii i medycyny transplantacyjnej została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej  Polskiej.  

Do Poznania nie mogła też przybyć z Izraela dr Ilona Dworak-Cousin - działaczka społeczno-kulturalna, poetka i popularyzatorka kultury polskiej wyróżniona w tym roku tytułem Zasłużonej dla Miasta Poznania. Dr Ilona Dworak-Cousin jest członkinią licznych izraelskich związków twórczych i stowarzyszeń społecznych, od 2007 roku przewodniczy Towarzystwu Przyjaźni Izrael - Polska, które promuje polską kulturę w Izraelu. Była też inicjatorką nawiązania bliźniaczych relacji między Poznaniem i miastem Raanana. W uznaniu zasług na polu współpracy polsko-izraelskiej została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP (2007) oraz  Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP (2013).

Tytuł Zasłużonego dla Miasta Poznania odebrał prof. Tomasz Jasiński - historyk-mediewista, badacz średniowiecznych dziejów Europy Środkowej. Od 1974 związany jest z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, a od dwunastu lat kieruje Biblioteką Kórnicką PAN w Kórniku. Dzięki jego staraniom liczne remonty i inwestycje przywróciły Zamkowi Kórnickiemu i jego filii w Poznaniu - Pałacowi Działyńskich - pierwotny blask. Za badania naukowe prof. Tomasz Jasiński otrzymał najwyższe nagrody naukowe i odznaczenia państwowe.

Tym samym tytułem wyróżniono również Macieja Musiała, byłego wojewodę poznańskiego oraz wielkopolskiego. Maciej Musiał urodził się w Poznaniu, jako wiceprzewodniczący Komitetu Obywatelskiego Solidarności w stolicy Wielkopolski kierował jego zwycięską kampanią wyborczą w wyborach do Sejmu i Senatu 4 czerwca 1989 roku. W 1997 r. premier Jerzy Buzek powołał go na stanowisko Wojewody Poznańskiego (od 1999 Wielkopolskiego). Był liderem w tworzeniu nowych struktur samorządu terytorialnego na szczeblu województwa jak i nowo tworzonych powiatów, działał na rzecz integracji samorządów aglomeracji poznańskiej, był inicjatorem budowy Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Obecnie jest członkiem Zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2019).

Tytuł Zasłużonego dla Miasta Poznania przyjął również Andrzej Porawski - długoletni działacz samorządowy, były radny Miasta Poznania trzech kadencji i długoletni dyrektor Biura Związku Miast Polskich. W latach 1980-1990 aktywnie uczestniczył w działalności NSZZ "Solidarność". Ponownie wybrany do Rady Miasta w II kadencji, pełnił funkcję jej wiceprzewodniczącego. W III kadencji (1998-2002) był radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a w IV kadencji (2002-06) - ponownie radnym miasta Poznania. Wiosną 1990 roku, podczas przygotowań do wyborów samorządowych, z inspiracji Janusza Krzyżaniaka podjął przygotowania do odtworzenia Związku Miast Polskich. Jako dyrektor jego biura zyskał zaufanie polskiego środowiska samorządowego. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim (2009) i Krzyżem Oficerskim (2014) Orderu Odrodzenia Polski.

Radni wyróżnili tytułem także Akademię Muzyczną im. Ignacego Paderewskiego. Jej historia sięga roku 1920, w którym utworzona została Państwowa Akademia i Szkoła Muzyczna w Poznaniu. Następnie placówka została przemianowana została na Państwowe Konserwatorium Muzyczne, by w latach trzydziestych przeżyć rozkwit. Po zakończeniu II wojny światowej uczelnia wznowiła swą działalność w obecnej siedzibie przy ul. Św. Marcin, od roku 1947 funkcjonując jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna. W 1972 roku z inicjatywy Stefana Stuligrosza uruchomiono jedyną wówczas w Polsce Katedrę Chóralistyki. Od 1981 roku uczelnia jest znana jako Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego. 

Nagrody Miasta Poznania: artystyczna, naukowa i sportowa

Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania otrzymała Malina Prześluga-Delimata.

- Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dramatopisarstwa oraz literatury dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem troski o wrażliwy i niedyskryminujący język oraz traktowanie młodego odbiorcy jak poważnego partnera do rozmowy o współczesnym świecie - uzasadniał wybór prof. Waldemar Kuligowski, przewodniczący Kapituły.

Malina Prześluga-Delimata jest kierowniczką literacką i dramaturżką Teatru Animacji w Poznaniu. W jej dorobku znajduje się kilkanaście książek dla dzieci oraz kilkadziesiąt wielokrotnie nagradzanych tekstów dramatycznych. Jej sztuki ponad 70 razy adaptowano w teatrach dramatycznych i lalkowych w Polsce oraz zagranicą. Jest laureatką licznych konkursów i zdobywczynią wielu nagród, jej dramaty przetłumaczono na francuski, angielski, niemiecki, bułgarski, ukraiński, rumuński, białoruski, rosyjski i węgierski. Jako autorka tekstów piosenek stoi zarówno za płytami ilustrującymi dźwiękowo spektakle Teatru Animacji, jak i za utworami formacji Chór Czarownic. 

Tegorocznym Laureatem Nagrody Naukowej Miasta Poznania został dr hab. inż. Łukasz Piątkowski z Politechniki Poznańskiej. Kapituła doceniła jego wybitny dorobek naukowy i osiągnięcia na światowym poziomie w dziedzinie fizyki, w szczególności badania właściwości strukturalnych i dynamicznych cząsteczek w nanoskali. Znajdują one odzwierciedlenia w pracach badawczych kandydata, opublikowanych m.in. w Science, Nature Communication czy Journal of Physical Chemistry Letters oraz międzynarodowych grantach badawczych Maria Curie, EMBO i FIRST TEA.

- Dziękuję za to wyróżnienie, za docenienie moich badań - mówił laureat. - Mimo że obieram je jednoosobowo, to swoich prac badawczych nie wykonuję sam. Dlatego ta nagroda jest współdzielona przez wszystkich moich byłych i obecnych współpracowników, którym bardzo dziękuję. 

Nagroda Sportowa Miasta Poznania trafiła do Tomasza Kaczora i Dariusza Bresińskiego.

Tomasz Kaczor to kajakarz związany z klubem Warta Poznań. Z powodzeniem startował w kategoriach młodzieżowych, zdobywając 9 medali. W 2010 roku dwukrotnie stawał na podium podczas Akademickich Mistrzostw Świata w Kajakarstwie. Na uniwersjadzie w Kazaniu (2013) zdobył dwa brązowe medale w dwójkach kanadyjek, wywalczył też dwa brązowe krążki mistrzostw Europy na dystansie 500 m. Na swoim koncie ma również dwa medale w jedynce na mistrzostwach Starego Kontynentu - srebro oraz brąz. Dwukrotnie uczestniczył w igrzyskach olimpijskich. W 2012 roku w Londynie, razem z Marcinem Grzybowskim, zajął dziewiąte miejsce na 1000 m, natomiast w 2016 roku w Rio de Janeiro znalazł się na ósmym miejscu w konkurencji jedynek kanadyjek na 1000 m. W 2019 roku zwyciężył w jedynce na Igrzyskach Europejskich w Mińsku oraz zdobył tytuł indywidualnego wicemistrza świata w Segedynie.

Dariusz Bresiński do 1987 roku był reprezentantem kadry narodowej. Od 1998 roku jako trener kontynuuje przygodę ze sportem w KS Warta Poznań. Pod jego okiem zawodnicy "Zielonych" każdego roku zdobywają medale mistrzostw Polski w każdej kategorii wiekowej, a także na arenach międzynarodowych. Od 2007 roku współpracuje z Kadrą Narodową Polskiego Związku Kajakowego. W latach 2010-2012 był trenerem Anety Koniecznej, z którą wywalczył m.in. srebrny medal mistrzostw świata oraz czwarte miejsce na igrzyskach w Londynie. Był trenerem reprezentacji Polski w kajakarstwie podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro odpowiedzialnym bezpośrednio za przygotowanie sportowe Tomasza Kaczora, którego prowadzi od kategorii młodzika poprzez całą karierę sportową. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany przez Polski Komitet Olimpijski.

AW