Uwaga przedsiębiorcy!

Do 31 grudnia 2004 r.przedsiębiorcy zarejestrowani w ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Miasta Poznania zobowiązani są do:
- uzupełnienia wpisu o numer ewidencyjny PESEL
- dostosowania zakresu prowadzonej działalności do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Podkreślić należy, iż z tytułu uzupełnienia wpisu dokonanego do końca br., przedsiębiorcy nie ponoszą żadnej opłaty, natomiast po upływie tego terminu traktowane to będzie jako zgłoszenie zmiany we wpisie, za które opłata ustawowa wynosi 50 zł.
Do tej pory z ok. 79 tys.przedsiębiorców zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej Miasta Poznania, z obowiązku uzupełnienia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wywiązało się zaledwie 10,5 tys.właścicieli firm. To niewiele ponad 13% ogółu zobowiązanych, co oznacza, że pod koniec roku należy się spodziewać ogromnych ilości składanych wniosków. W tej sytuacji, aby zagwarantować możliwie sprawną obsługę klientów, Wydział Działalności Gospodarczej uruchomił 4 dodatkowe stanowiska pracy korzystając z programu staży studenckich. Pomimo tego należy się liczyć z możliwością utrudnień w sprawnej obsłudze klientów.
Dlatego apelujemy do przedsiębiorców o nieodkładanie tego obowiązku na ostatni moment i niezwłoczne złożenie wniosku. Najszybciej i najprościej można tego dokonać poprzez wypełnienie zamieszczonego na naszych stronach formularzawww.city.poznan.pl/msp (zakładka "Rejestracja, zmiana i likwidacja działalności gospodarczej on - line").
Zgłoszenia uzupełnień wpisów można też dokonać bezpośrednio w Urzędzie Miasta Poznania - ul. Matejki 50, pok. 203 (II piętro).

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) dostępna jest w Wydziale Działalności Gospodarczej - ul. Matejki 50, pok. 203 lub na stronie Głównego Urzędu Statystycznegowww.stat.gov.pl pod pozycją KLASYFIKACJE.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 878-49-35, 878-49-31, 878-49-42, 878-47-71.

sieci społecznościowe