V edycja konkursu o tytuł "Wolontariusz Roku"

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów, którzy ubiegać się będą o zaszczytny tytuł "Wolontariusz Roku". Miasto Poznań i Kapituła Konkursu ogłaszają V edycję konkursu dla poznańskich wolontariuszy.

Tytuł "wolontariusz roku", przyznawany każdego roku w dwóch równorzędnych kategoriach: indywidualnej i zespołowej, ma na celu uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, które bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Poznania. w pierwszym etapie konkursu, od 15 października do 15 listopada, przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów do tytułu od instytucji publicznych, związków i stowarzyszeń, fundacji oraz przedsiębiorstw korzystających z pomocy wolontariuszy, a także od osób indywidualnych. kupony konkursowe lub pisemne zgłoszenia zgodne z wymogami regulaminu należy przesyłać lub składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Poznania (pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, kancelaria ogólna) lub pocztą elektroniczną na adres wziss@um.poznan.pl do 15 listopada 2004 r. - zawsze z dopiskiem "wolontariusz roku". w drugim etapie kapituła konkursu wyłoni w drodze tajnego głosowania trzech nominowanych do tytułu w każdej kategorii, a spośród nominowanych - laureata. nazwiska laureatów zostaną ogłoszone przez kapitułę do 30 listopada. nagrody dla laureatów konkursu "wolontariusz roku" przyznaje Prezydent Miasta Poznania.

Załączniki

sieci społecznościowe