Warsztaty dla młodzieży na temat radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania po raz drugi zaprosił poznańską młodzież do udziału w warsztatach dot. radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Ponownie inicjatywę tę wsparła firma GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S. A.

W trakcie drugiej edycji warsztatów pt."Być sobą - być z innymi", która rozpoczęła się 1 października i trwać będzie do 17 grudnia br., młodym ludziom przedstawione będą zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu, przyjmowaniem narkotyków, niebezpiecznymi zachowaniami seksualnymi (profilaktyka HIV/AIDS). Młodzież dowie się też, jak radzić sobie z własnymi emocjami i stresem.
Celem warsztatów jest rozwijanie tych umiejętności, które pozwalają odnaleźć się w społeczeństwie i budować dobre relacje z innymi. Szczególny nacisk położony jest na zapobieganie zachowaniom autodestrukcyjnym, agresywnym i uzależnieniom.
W trzygodzinnych warsztatach udział weźmie ok. 1500 uczniów z poznańskich szkół średnich.
Pierwsza edycja warsztatów poświęcona zagrożeniom wakacyjnym została bardzo wysoko oceniona przez uczestników - udział wzięło prawie 450 uczniów pierwszych i drugich klas szkół średnich z terenu Poznania. Świadczyły o tym opinie wyrażone w anonimowych ankietach np."było mi to potrzebne", "mogłem się wypowiedzieć". Uczestnicy podkreślali praktyczność uzyskanej wiedzy.
Warsztaty to wspólne przedsięwzięcie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i GSK w ramach powstającego Centrum Naukowo - Społecznego. Głównymi zadaniami tej nowej placówki będzie edukacja zdrowotna i społeczna, promowanie zdrowego stylu życia, realizowanie programów edukacyjnych skierowanych do różnych grup społecznych: lekarzy, dziennikarzy, dzieci i młodzieży oraz wszystkich chętnych mieszkańców Poznania.
Zgodnie z ideą "myśl globalnie i działaj lokalnie" firma GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S. A. aktywnie włącza się w życie Poznania i reaguje na potrzeby jego mieszkańców.

sieci społecznościowe