"WIECZÓR CHOPINOWSKI" W URZĘDZIE MIASTA

tablica ofiarowana przez p. Mosia
tablica ofiarowana przez p. Mosia

W dniu 6 września 2000 r. o godz. 17.00 odbędzie się w Urzędzie Miasta "Wieczór Chopinowski" zorganizowany wspólnie przez Kustosza Honorowego Ignacego Mosia i Urząd Miasta.
W programie przewidziano:
- uroczyste odsłonięcie i poświęcenie płaskorzeźby z głową F. Chopina na fasadzie budynku Urzędu Miasta, ofiarowanej Miastu przez Pana Ignacego Mosia
- pierwszą prezentację stałej ekspozycji pamiątek chopinowskich w Sali Białej, ofiarowanych Miastu przez Pana Ignacego Mosia
- 30 - minutowy koncert chopinowski w Sali Białej w wykonaniu Pani Natalii Sawościanik, studentki I roku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie prof. Ewy Pobłockiej,
- wystawę kopii XIX - wiecznych pocztówek o tematyce chopinowskiej, w korytarzu prowadzącym do Sali Białej (ze zbiorów Pana Ignacego Mosia).
Ignacy Moś (ur. 17 maja 1917 w Ostrzeszowie) znany w kraju i zagranicą bibliofil, kolekcjoner, miłośnik twórczości Henryka Sienkiewicza, znany społecznik i fundator na rzecz wielu instytucji, muzeów, szkół, kościołów i in., ponownie obdarowuje nasze miasto przekazując mu tablicę z głową Chopina oraz pamiątki chopinowskie (maska pośmiertna Chopina, odlew prawej dłoni i inne), które od tej pory stanowić będą stałą ekspozycję w sali Białej Urzędu Miasta , podobnie jak stojące tu popiersie F. Chopina (również ufundowane przez p. I. Mosia).
Wszystkie te pamiątki będą przypominać o koncercie, jaki we wrześniu 1828 roku zagrał tutaj młody, nieznany jeszcze kompozytor, goszczący w pałacu namiestnikowskim księcia Antoniego Radziwiłła (dzisiejszy budynek Urzędu Miasta).