Większa śródmiejska strefa płatnego parkowania

Od 1 lipca zaczną obowiązywać zmienione godziny płatnego postoju, nowe stawki za parkowanie i podział na sektory.

1 lipca rozszerzona zostanie Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania fot. ZDM
1 lipca rozszerzona zostanie Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania fot. ZDM

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wraz z początkiem lipca uruchomiona zostanie Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania na części osiedla Jeżyce. Będzie ona obowiązywać na obszarze od ul. Roosevelta do ul. Polnej włącznie. Pomiędzy ul. Dąbrowskiego, a torami kolejowymi, granica ŚSPP przebiegać będzie wzdłuż ul. Kościelnej, obejmując także ul. Św. Floriana.

Cena parkowania na terenie objętym ŚSPP Jeżyce wyniesie 5 zł za pierwszą godzinę postoju, 6 złotych za drugą, 6,90 zł za trzecią i 5 zł za każdą kolejną. Ponadto kierowcy powinni pamiętać, że Strefa Śródmiejska na Jeżycach, podobnie jak w Centrum, działać będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 20:00 i w soboty od 8:00 do 18:00.

Jednocześnie zacznie funkcjonować nowy, uproszczony podział SPP i ŚSPP na trzy sektory: Centrum (Stare Miasto), Jeżyce (teren całego osiedla) oraz Łazarz (okolice Międzynarodowych Targów Poznańskich). Oznacza to, że posiadacze identyfikatorów mieszkańca strefy będą mogli parkować na większym obszarze.

Podstawą zmian w poznańskiej strefie płatnego postoju jest uchwała Rady Miasta Poznania z 19 maja 2020 r. Jej przyjęcie umożliwiła znowelizowana ustawa o drogach publicznych, która pozwala urealnić stawki za postój pojazdów oraz wprowadzić opłaty również  w weekendy. Opłaty, które od wielu lat pozostawały na stałym, niskim poziomie można zwiększyć maksymalnie do 0,45% minimalnego wynagrodzenia, czyli do 11,70 zł za pierwszą godzinę parkowania i nawet 16,80 zł za trzecią.

Więcej informacji o Strefie Płatnego Parkowania w Poznaniu można znaleźć na stronie ZDM Poznań w zakładce Parkowanie

RB, ZDM