Wolontariat do Poznania - znamy zwycięzców!

Wyłoniono 25 inicjatyw, które otrzymają miejskie granty na rozwój i promocję wolontariatu.

Panorama Poznania. - grafika artykułu
Wolontariat do Poznania - znamy zwycięzców, fot. W. Mania.

"Wolontariat do Poznania" to szansa na kompleksowe wsparcie tych mieszkanek i mieszkańców miasta, którzy mają pomysł na to, jak dobrze i skutecznie pomagać innym. Centralnym punktem projektu, realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO, jest konkurs, w ramach którego przyznano granty.

Do udziału w akcji zgłosiło się 38 instytucji pożytku publicznego, organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które zaproponowały działania w obszarze wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej. Pomysły były bardzo różnorodne. Dotyczyły m.in. wsparcia osób z niepełnosprawnościami, mniejszości narodowych, aktywizowania młodzieży czy pomocy czworonogom.

Spośród wszystkich zgłoszeń wyłoniono 25 zwycięzców. Każdy laureat konkursu otrzyma do 1500 zł na wdrożenie w życie swoich projektów. Realizacja najlepiej ocenionych inicjatyw potrwa do końca grudnia.

Listę laureatów można znaleźć na stronie operatora programu. Projekt jest finansowany z budżetu Miasta Poznania.

Co więcej, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne wciąż mogą zgłaszać się do konkursu, w ramach którego do zdobycia jest nawet 2,5 tys. zł na działania dla rodzin. Na realizację tego projektu Miasto Poznań przeznaczyło 150 tys. zł. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie poznan.pl

JZ

sieci społecznościowe