Wymiana nawierzchni na starej części mostu Lecha

W nocy z piątku na sobotę, 27 na 28 marca, rozpocznie się wymiana nawierzchni na południowej części mostu Lecha, która nie była przebudowywana.

Wymiana nawierzchni na starej części mostu Lecha fot. PIM
Wymiana nawierzchni na starej części mostu Lecha fot. PIM

W związku z pracami w nocy z piątku na sobotę 27/28 marca 2020 roku wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu.

W celu wymiany nawierzchni na południowym obiekcie mostu Lecha wygrodzone zostaną najpierw dwa lewe pasy na południowym moście (ruch prawym pasem), a następnie - dwa prawe (ruch lewym pasem).

Na czas prac ruch na moście w kierunku ul. Bałtyckiej i ul. Hlonda utrzymywany będzie jednym pasem, a prędkość maksymalna pojazdów zostanie ograniczona do 50 km/h.

Ponadto prawy pas ul. Lechickiej, przed skrzyżowaniem z ul. Serbską, przeznaczony będzie wyłącznie do skrętu w prawo, a skręt w prawo z ul. Serbskiej na most możliwy będzie jedynie z prawego skrajnego pasa.

Nie ulegnie zmianie organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Lechickiej, Bałtyckiej i Hlonda. Zakończenie układania nowej nawierzchni planowane jest w kolejny weekend. Długość prac uzależniona jest to od warunków pogodowych.

Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności w rejonie zmienionej organizacji ruchu.

ZDM